جدیدترین آهنگ های پیشواز

آهنگ پیشواز - آهنگ پیشواز جدید - کد آهنگ پیشواز

هوشنگ ظریف و فرامرز پایور و محمد اسماعیلی- آلبوم سه نوازی دردستگاه ماهورو سه گاه
نویسنده : حمید - ساعت ٥:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۳۱
 

 

هوشنگ ظریف و فرامرز پایور و محمد اسماعیلی - آلبوم سه نوازی دردستگاه ماهورو سه گاه

خواننده نام آلبوم کد آهنگ پیشواز گوش کردن
هوشنگ ظریف و فرامرز پایور و محمد اسماعیلی قطعه ترانه سه نوازی دردستگاه ماهورو سه گاه 5512536
هوشنگ ظریف و فرامرز پایور و محمد اسماعیلی درآمد داد شکسته1 سه نوازی دردستگاه ماهورو سه گاه 5512537
هوشنگ ظریف و فرامرز پایور و محمد اسماعیلی درآمد داد شکسته2 سه نوازی دردستگاه ماهورو سه گاه 5512538
هوشنگ ظریف و فرامرز پایور درآمد داد شکسته 3 سه نوازی دردستگاه ماهورو سه گاه 5512560
هوشنگ ظریف و فرامرز پایور درآمد داد شکسته 4 سه نوازی دردستگاه ماهورو سه گاه 5512561
هوشنگ ظریف و فرامرز پایور درآمد داد شکسته 5 سه نوازی دردستگاه ماهورو سه گاه 5512562
هوشنگ ظریف و فرامرز پایور درآمد داد شکسته 6 سه نوازی دردستگاه ماهورو سه گاه 5512563
هوشنگ ظریف و فرامرز پایور درآمد داد شکسته 7 سه نوازی دردستگاه ماهورو سه گاه 5512564
هوشنگ ظریف و فرامرز پایور قطعه خوارزمی سه نوازی دردستگاه ماهورو سه گاه 5512565
هوشنگ ظریف و فرامرز پایور قطعه خوارزمی 2 سه نوازی دردستگاه ماهورو سه گاه 5512566
هوشنگ ظریف و فرامرز پایور دلکش سروش سه نوازی دردستگاه ماهورو سه گاه 5512567
هوشنگ ظریف و فرامرز پایور دلکش سروش 2 سه نوازی دردستگاه ماهورو سه گاه 5512568
هوشنگ ظریف و فرامرز پایور دلکش سروش 3 سه نوازی دردستگاه ماهورو سه گاه 5512569
هوشنگ ظریف و فرامرز پایور دلکش سروش 4 سه نوازی دردستگاه ماهورو سه گاه 5512570
هوشنگ ظریف و فرامرز پایور دلکش سروش 5 سه نوازی دردستگاه ماهورو سه گاه 5512571
هوشنگ ظریف و فرامرز پایور دلکش سروش 6 سه نوازی دردستگاه ماهورو سه گاه 5512572
هوشنگ ظریف و فرامرز پایور رنگ سه نوازی دردستگاه ماهورو سه گاه 5512573
هوشنگ ظریف و فرامرز پایور چهار مضراب درآمد سه نوازی دردستگاه ماهورو سه گاه 5512574
هوشنگ ظریف و فرامرز پایور چهار مضراب درآمد 2 سه نوازی دردستگاه ماهورو سه گاه 5512575
هوشنگ ظریف و فرامرز پایور درآمد مویه سه نوازی دردستگاه ماهورو سه گاه 5512576
هوشنگ ظریف و فرامرز پایور درآمد مویه 2 سه نوازی دردستگاه ماهورو سه گاه 5512577
هوشنگ ظریف و فرامرز پایور درآمد مویه 3 سه نوازی دردستگاه ماهورو سه گاه 5512578
هوشنگ ظریف و فرامرز پایور درآمد مویه 4 سه نوازی دردستگاه ماهورو سه گاه 5512579
هوشنگ ظریف و فرامرز پایور درآمد مویه 5 سه نوازی دردستگاه ماهورو سه گاه 5512580
هوشنگ ظریف و فرامرز پایور چهار مضراب مخالف سه نوازی دردستگاه ماهورو سه گاه 5512581
هوشنگ ظریف و فرامرز پایور چهار مضراب مخالف 2 سه نوازی دردستگاه ماهورو سه گاه 5512582
هوشنگ ظریف و فرامرز پایور مخالف سه گاه سه نوازی دردستگاه ماهورو سه گاه 5512583
هوشنگ ظریف و فرامرز پایور مخالف سه گاه 2 سه نوازی دردستگاه ماهورو سه گاه 5512584
هوشنگ ظریف و فرامرز پایور مخالف سه گاه 3 سه نوازی دردستگاه ماهورو سه گاه 5512585

 


 
 
نادر گلچین - آلبوم گریز
نویسنده : حمید - ساعت ٥:٠٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۳۱
 

 جدیدترین آهنگ های پیشواز  ایرانسل - نادر گلچین - آلبوم گریز

نادر گلچین - آلبوم گریز

خواننده نام آلبوم کد آهنگ پیشواز

گوش کردن

نادر گلچین دیدار گریز 5511287
نادر گلچین جان من و تو گریز 5511288
نادر گلچین گریز بی کلام گریز 5511289
نادر گلچین دل و جان گریز 5511290
نادر گلچین مژده وصل گریز 5511291
نادر گلچین مجنون بی کلام گریز 5511292

 
 
منوچهر همایون پور - آلبوم دیروزیها
نویسنده : حمید - ساعت ٤:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۳۱
 

 

منوچهر همایون پور - آلبوم دیروزیها

خواننده نام آلبوم کد آهنگ پیشواز گوش کردن
منوچهر همایون پور تصنیف همایون   5511481
منوچهر همایون پور تصنیف وصف آفریننده دیروزیها 5511482
منوچهر همایون پور نوای چوپان دیروزیها 5511483
منوچهر همایون پور سپند و آذر دیروزیها 5511484

 


 
 
محسن کرامتی - 186تصنیف قدیمی
نویسنده : حمید - ساعت ٢:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۳۱
 

جدیدترین آهنگ های پیشواز ایرانسل - محسن کرامتی - 186تصنیف قدیمی 

محسن کرامتی - 186تصنیف قدیمی

خواننده نام آلبوم کد آهنگ پیشواز گوش کردن
محسن کرامتی پادشاه خوبان 186تصنیف قدیمی 5511312
محسن کرامتی فراق 186تصنیف قدیمی 5511313
محسن کرامتی مژگان سیاه 186تصنیف قدیمی 5511314
محسن کرامتی تمنای دل 186تصنیف قدیمی 5511315
محسن کرامتی عهد شباب 186تصنیف قدیمی 5511316
محسن کرامتی ایران هنگام کار است 186تصنیف قدیمی 5511317
محسن کرامتی امشب شب مهتابه 186تصنیف قدیمی 5511318
محسن کرامتی یار غم خوار 186تصنیف قدیمی 5511319
محسن کرامتی رخ نگار من 186تصنیف قدیمی 5511320
محسن کرامتی سنبل به چمن 186تصنیف قدیمی 5511321
محسن کرامتی ای نگارا 186تصنیف قدیمی 5511322
محسن کرامتی سنگ دل 186تصنیف قدیمی 5511323
محسن کرامتی دل می رود زدستم 186تصنیف قدیمی 5511324
محسن کرامتی محبوب 186تصنیف قدیمی 5511325
محسن کرامتی نازنین 186تصنیف قدیمی 5511326
محسن کرامتی یار 186تصنیف قدیمی 5511327
محسن کرامتی ساقی 186تصنیف قدیمی 5511328
محسن کرامتی زلف یار 186تصنیف قدیمی 5511329
محسن کرامتی یار عزیز 186تصنیف قدیمی 5511330
محسن کرامتی ای حبیبم 186تصنیف قدیمی 5511331
محسن کرامتی شیدا شدم 186تصنیف قدیمی 5511332
محسن کرامتی سلسله مو 186تصنیف قدیمی 5511333
محسن کرامتی طاووس 186تصنیف قدیمی 5511334
محسن کرامتی تو مو می بینی 186تصنیف قدیمی 5511335
محسن کرامتی از غم عشقت 186تصنیف قدیمی 5511336
محسن کرامتی جنگ دوست 186تصنیف قدیمی 5511337
محسن کرامتی مولود نبی 186تصنیف قدیمی 5511338
محسن کرامتی تار زلفت 186تصنیف قدیمی 5511339
محسن کرامتی سرو بالا 186تصنیف قدیمی 5511340
محسن کرامتی جام ساقی 186تصنیف قدیمی 5511341
محسن کرامتی آسمان 186تصنیف قدیمی 5511342
محسن کرامتی هجر رخت 186تصنیف قدیمی 5511343
محسن کرامتی پروانه 186تصنیف قدیمی 5511344
محسن کرامتی دلبران 186تصنیف قدیمی 5511345
محسن کرامتی بی دلان 186تصنیف قدیمی 5511346
محسن کرامتی پشیمانی 186تصنیف قدیمی 5511347
محسن کرامتی لیلی 186تصنیف قدیمی 5511348
محسن کرامتی فروغ رویت 186تصنیف قدیمی 5511349
محسن کرامتی درد تو 186تصنیف قدیمی 5511350
محسن کرامتی شکسته دل 186تصنیف قدیمی 5511351
محسن کرامتی سرو چمن 186تصنیف قدیمی 5511352
محسن کرامتی عشق تو 186تصنیف قدیمی 5511353
محسن کرامتی بی وفا 186تصنیف قدیمی 5511354
محسن کرامتی بهار دل کش 186تصنیف قدیمی 5511355
محسن کرامتی دل 186تصنیف قدیمی 5511356
محسن کرامتی شام رویت 186تصنیف قدیمی 5511357
محسن کرامتی صورت یارم 186تصنیف قدیمی 5511358
محسن کرامتی زلف سر کج 186تصنیف قدیمی 5511360
محسن کرامتی فکر تو 186تصنیف قدیمی 5511361
محسن کرامتی نرگس مست 186تصنیف قدیمی 5511362

 


 
 
محسن کرامتی - آلبوم صبحگاهی
نویسنده : حمید - ساعت ۱:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۳۱
 

 

محسن کرامتی - آلبوم صبحگاهی

خواننده  نام  آلبوم  کد آهنگ پیشواز گوش کردن
محسن کرامتی مرید صبحگاهی 5512722
محسن کرامتی پیش زنگوله صبحگاهی 5512723
محسن کرامتی حصار صبحگاهی 5512724
محسن کرامتی رخ ساقی صبحگاهی 5512725
محسن کرامتی ای ساربان صبحگاهی 5512726
محسن کرامتی دل ستان صبحگاهی 5512727
محسن کرامتی ایام حجر صبحگاهی 5512743

 


 
 
استاد غلامحسین بنان
نویسنده : حمید - ساعت ۱٠:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۳٠
 

 

استاد غلامحسین بنان

خواننده نام آلبوم کد آهنگ پیشواز گوش کردن
استاد غلامحسین بنان بیا ای ساقی * 551312
استاد غلامحسین بنان وصال دل * 551313
استاد غلامحسین بنان خوشه چین چه شورها 551876
استاد غلامحسین بنان شب جوانی گلریزان 551877
استاد غلامحسین بنان وعده وصال گلریزان 551878
استاد غلامحسین بنان آه سحر می ناب 551879
استاد غلامحسین بنان مستانه چه شورها 551880
استاد غلامحسین بنان لاله خونین چه شورها 551881
استاد غلامحسین بنان جام جهان بین گلریزان 551882
استاد غلامحسین بنان آرزوی دل چه شورها 551883
استاد غلامحسین بنان مستی عاشقان می ناب 551884
استاد غلامحسین بنان خاموش گلریزان 551885
استاد غلامحسین بنان نغمه نوروزی  می ناب 551887
استاد غلامحسین بنان ای ایران  گلریزان 5511417

 


 
 
علیرضا افتخاری - آلبوم قلندر وار
نویسنده : حمید - ساعت ۱٠:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۳٠
 

 

علیرضا افتخاری - آلبوم قلندر وار

خواننده نام آلبوم کد آهنگ پیشواز گوش کردن
علیرضا افتخاری شوشتری راز و نیاز 551886
علیرضا افتخاری قلندروار قلندر وار 5511084
علیرضا افتخاری آینه دل قلندر وار 5511085
علیرضا افتخاری پای پیاده قلندر وار 5511086
علیرضا افتخاری سلسله مو قلندر وار 5511087
علیرضا افتخاری مشرق مطلق قلندر وار 5511088
علیرضا افتخاری بوی زنجیر قلندر وار 5511089
علیرضا افتخاری انعکاس سبز قلندر وار 5511090
علیرضا افتخاری تب و جنون قلندر وار 5511091
علیرضا افتخاری ای ماه قلندر وار 5511093

 


 
 
علیرضا افتخاری - آلبوم عطر مهر
نویسنده : حمید - ساعت ۱٠:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۳٠
 

علیرضا افتخاری - آلبوم عطر مهر

خواننده نام  آلبوم   کد آهنگ پیشواز  گوش کردن
علیرضا افتخاری گل محمدی عطر مهر 5511094
علیرضا افتخاری این کیست عطر مهر 5511095
علیرضا افتخاری جام محبت عطر مهر 5511096
علیرضا افتخاری خانه خراب عطر مهر 5511097
علیرضا افتخاری سوز دل عطر مهر 5511098

 


 
 
علیرضا افتخاری - آلبوم سفر
نویسنده : حمید - ساعت ٩:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۳٠
 

 

علیرضا افتخاری - آلبوم سفر

خواننده  نام  آلبوم  کد آهنگ پیشواز  گوش کردن
علیرضا افتخاری سفر سفر 5512424
علیرضا افتخاری عاشقونه سفر 5512425
علیرضا افتخاری توبه سفر 5512426
علیرضا افتخاری هستی سفر 5512427
علیرضا افتخاری چشم به راه سفر 5512428
علیرضا افتخاری انتظار سفر 5512429
علیرضا افتخاری شعله عشق سفر 5512430
علیرضا افتخاری آرزو سفر 5512431

 
 
علیرضا افتخاری - آلبوم بردی از یادم
نویسنده : حمید - ساعت ۸:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۳٠
 

 

علیرضا افتخاری - آلبوم بردی از یادم

خواننده  نام  آلبوم  کد آهنگ پیشواز گوش کردن
علیرضا افتخاری بردی از یادم بردی از یادم 5513307
علیرضا افتخاری کوچه عاشقی بردی از یادم 5513308
علیرضا افتخاری نور خدا بردی از یادم 5513309
علیرضا افتخاری سفر کنم بردی از یادم 5513310
علیرضا افتخاری حالیته بردی از یادم 5513311
علیرضا افتخاری شب دلشکسته بردی از یادم 5513312
علیرضا افتخاری الهی بگرم بردی از یادم 5513313
علیرضا افتخاری نگاه قشنگ بردی از یادم 5513314

 
 
شیدا و مسعود جاهد - آلبوم کوچه های بی نشان
نویسنده : حمید - ساعت ۸:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۳٠
 

 

شیدا و مسعود جاهد - آلبوم کوچه های بی نشان

خواننده نام آلبوم کد آهنگ پیشواز گوش کردن
شیدا و مسعود جاهد مهربانم کوچه های بی نشان 551676
شیدا و مسعود جاهد کجا رفتی کوچه های بی نشان 551677
شیدا و مسعود جاهد نازنین کوچه های بی نشان 551678
شیدا و مسعود جاهد شبی یاد دارم آلبوم کوچه های بی نشان 5511426
شیدا و مسعود جاهد سر گیسو آلبوم کوچه های بی نشان 5511427
شیدا و مسعود جاهد نگار آلبوم کوچه های بی نشان 5511428
شیدا و مسعود جاهد کوچه بی نشان آلبوم کوچه های بی نشان 5511429
شیدا و مسعود جاهد آتش دل آلبوم کوچه های بی نشان 5511430

 
 
شهرام ناظری
نویسنده : حمید - ساعت ۸:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۳٠
 

 

شهرام ناظری

خواننده نام آلبوم کد آهنگ پیشواز گوش کردن
شهرام ناظری اصفهان کنسرتی دیگر 551922
شهرام ناظری در بهار امید کنسرتی دیگر 551935

 (نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
سالار عقیلی
نویسنده : حمید - ساعت ۸:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۳٠
 

 

سالار عقیلی

خواننده نام آلبوم کد آهنگ پیشواز گوش کردن
سالار عقیلی نگار من حوزه هنری 5511099
سالار عقیلی زلف دلبند حوزه هنری 5511100
سالار عقیلی سیمین حوزه هنری 5511101
سالار عقیلی گیسو کمند حوزه هنری 5511102
سالار عقیلی خیال حوزه هنری 5511103
سالار عقیلی سرو چمن حوزه هنری 5511104
سالار عقیلی سرو روان حوزه هنری 5511105

 


 
 
رحیم شهریاری - آلبوم آغلاما
نویسنده : حمید - ساعت ٧:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۳٠
 

 رحیم شهریاری - آلبوم آغلاما

خواننده نام آلبوم کد آهنگ پیشواز گوش کردن
رحیم شهریاری صنانیم آلبوم آغلاما 5511982
رحیم شهریاری آذربایجان قئزی آلبوم آغلاما 5511983
رحیم شهریاری الارمی آلبوم آغلاما 5511984
رحیم شهریاری آختاریر گوزوم سنی آلبوم آغلاما 5511985
رحیم شهریاری محبت آلبوم آغلاما 5511986
رحیم شهریاری اوچان قوشلار آلبوم آغلاما 5511987
رحیم شهریاری آغلاما آلبوم آغلاما 5511988
رحیم شهریاری ایسته ییرم گوروم سنی آلبوم آغلاما 5511989
رحیم شهریاری قالماسین آلبوم آغلاما 5511990
رحیم شهریاری یالاندی دونیا آلبوم آغلاما 5511991
رحیم شهریاری وورولمو شام آلبوم آغلاما 5511992

 


 
 
جهانشاه برومند - آلبوم چشم به راه
نویسنده : حمید - ساعت ٧:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۳٠
 

 

جهانشاه برومند - آلبوم چشم به راه

خواننده نام آلبوم کد آهنگ پیشواز گوش کردن
جهانشاه برومند خروش چشم به راه 5513071
جهانشاه برومند نوبهار چشم به راه 5513072
جهانشاه برومند چشم به راه چشم به راه 5513073
جهانشاه برومند چشم به راه2 چشم به راه 5513074

 


 
 
جواد بدیع زاده - آلبوم تصنیف های جواد بدیع زاده
نویسنده : حمید - ساعت ۱٠:٤٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۳٠
 

 

جواد بدیع زاده - آلبوم تصنیف های جواد بدیع زاده

خواننده نام آلبوم کد آهنگ پیشواز گوش کردن
جواد بدیع زاده خزان عشق تصنیف های جواد بدیع زاده 5512991
جواد بدیع زاده مرغ بی آشیان تصنیف های جواد بدیع زاده 5512992
جواد بدیع زاده تصنیف دشتی تصنیف های جواد بدیع زاده 5512993
جواد بدیع زاده مرغ بی بال و پر1 تصنیف های جواد بدیع زاده 5512994
جواد بدیع زاده مرغ بی بال و پر2 تصنیف های جواد بدیع زاده 5512995
جواد بدیع زاده ماه تابان تصنیف های جواد بدیع زاده 5512996
جواد بدیع زاده جلوه گل تصنیف های جواد بدیع زاده 5512997
جواد بدیع زاده خنده گل تصنیف های جواد بدیع زاده 5512998
جواد بدیع زاده سوز عاشق تصنیف های جواد بدیع زاده 5512999
جواد بدیع زاده پرده گر تصنیف های جواد بدیع زاده 5513000
جواد بدیع زاده دشتی ضربی تصنیف های جواد بدیع زاده 5513001
جواد بدیع زاده یکی یه پول خروس تصنیف های جواد بدیع زاده 5513002

 


 
 
بیژن بیژنی
نویسنده : حمید - ساعت ۱٠:٠٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۳٠
 

 

بیژن بیژنی

خواننده نام آلبوم کد آهنگ پیشواز گوش کردن
بیژن بیژنی یار با من بمان چهار فصل 5511194
بیژن بیژنی بارون بارونه چهار فصل 5511195
بیژن بیژنی گریه شبانه چهار فصل 5511196
بیژن بیژنی شب تنهایی چهار فصل 5511197
بیژن بیژنی پریشان چهار فصل 5511198
بیژن بیژنی چشم به راه چهار فصل 5511199
بیژن بیژنی سایه مهر چهار فصل 5511200
بیژن بیژنی زندگی چهار فصل 5511201
بیژن بیژنی سودای دل آفتاب خوبان 5511208
بیژن بیژنی آفتاب خوبان آفتاب خوبان 5511209
بیژن بیژنی روز و شب آفتاب خوبان 5511210
بیژن بیژنی بازآمدم آفتاب خوبان 5511211
بیژن بیژنی یا رب آفتاب خوبان 5511212
بیژن بیژنی هیچ مگو آفتاب خوبان 5511213

 


 
 
اشکان کمانگیری
نویسنده : حمید - ساعت ٩:٥٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۳٠
 

 

اشکان کمانگیری

خواننده نام آلبوم کد آهنگ پیشواز گوش کردن
اشکان کمانگیری زرد سرخ ارغوانی حوزه هنری 5511202
اشکان کمانگیری ساز و آواز اصفهان حوزه هنری 5511203
اشکان کمانگیری دست در دست بهاران حوزه هنری 5511204
اشکان کمانگیری آنچه می خواهی نمی گویی حوزه هنری 5511205
اشکان کمانگیری تصنیف آواز غروب حوزه هنری 5511206
اشکان کمانگیری در قطار حوزه هنری 5511207

 
 
استاد احمد ابراهیمی - آلبوم آینه و خشت
نویسنده : حمید - ساعت ٩:۳٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۳٠
 

 

استاد احمد ابراهیمی - آلبوم آینه و خشت

خواننده نام آلبوم کد آهنگ پیشواز گوش کردن
استاد احمد ابراهیمی دام صیاد آینه و خشت 5511214
استاد احمد ابراهیمی ساقی نامه آینه و خشت 5511215
استاد احمد ابراهیمی آینه و خشت آینه و خشت 5511216
استاد احمد ابراهیمی غم دل آینه و خشت 5511217
استاد احمد ابراهیمی ای عشق آینه و خشت 5511218
استاد احمد ابراهیمی مرده بدم زنده شدم آینه و خشت 5511219
استاد احمد ابراهیمی با من صنما آینه و خشت 5511220
استاد احمد ابراهیمی حیلت رها کن آینه و خشت 5511221

 
 
ایرج - آلبوم حرف نگفته
نویسنده : حمید - ساعت ۸:٤۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۳٠
 

 

ایرج - آلبوم حرف نگفته

خواننده نام آلبوم کد آهنگ پیشواز گوش کردن
ایرج دوستی 1 حرف نگفته 5512505
ایرج دوستی 2 حرف نگفته 5512506
ایرج تو شاخه یاسمنی حرف نگفته 5512507
ایرج محبت حرف نگفته 5512508
ایرج تلافی حرف نگفته 5512509

ایرج حرف نگفته حرف نگفته 5512510
ایرج قسم حرف نگفته 5512511
ایرج گلایه حرف نگفته 5512512
ایرج قناری حرف نگفته 5512513

 
 
احمد یاسر - آلبوم تو نباشی
نویسنده : حمید - ساعت ۱۱:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٢٩
 

 جدیدترین آهنگ های پیشواز ایرانسل - احمد یاسر - آلبوم تو نباشی - آهنگ پیشواز

احمد یاسر - آلبوم تو نباشی

  نام آهنگ کد آهنگ پیشواز  گوش کردن 
زیارت 5511656
آینه 5511657
قاصدک 5511658
پرنده ها 5511655
دونه دونه 5511652
تو نباشی 5511653
تو نباشی بی کلام 5511661
ای یار 5511654
گل یخ 5511660
 بیراهه 5511659

(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
مهدی ساعی - آلبوم شب های پرتغالی
نویسنده : حمید - ساعت ۱۱:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٢٩
 

 جدیدترین آهنگ های پیشواز ایرانسل - مهدی ساعی - آلبوم شب های پرتغالی - آهنگ پیشواز

مهدی ساعی - آلبوم شب های پرتغالی

  نام آهنگ کد آهنگ پیشواز  گوش کردن 
ناشنوایان 5512907
زندگی 5512908
بعثت رسول 5512909
شب های پرتقالی 5512910
صدای پای خورشید 5512911
آقا بیا 5512912
گل خورشید 5512913
بهار آمد به این خانه 5512914

(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
ورشان امیری - قد یه دنیا
نویسنده : حمید - ساعت ۱٠:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٢٩
 

جدیدترین آهنگ های پیشواز ایرانسل - ورشان امیری - قد یه دنیا - آهنگ پیشواز 

ورشان امیری - آلبوم قد یه دنیا

  نام آهنگ کد آهنگ پیشواز  گوش کردن 
سرزمین عشق 5512071
آسمون شب 5512070
شبانه 5512068
با من بمون 5512067
بهانه 5512066
پرسه گرد 5512065
قد یه دنیا 5512064
دوباره 5512063
توئی توئی 5512062

(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
مهدی رضوان - آلبوم کوچه های مهتاب
نویسنده : حمید - ساعت ۸:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٢٩
 

 جدیدترین آهنگ های پیشواز ایرانسل - مهدی رضوان - آلبوم کوچه های مهتاب

مهدی رضوان - آلبوم کوچه های مهتاب

  نام آهنگ کد آهنگ پیشواز  گوش کردن 
کوچه های مهتاب 5512087
آواز عشق 5512086
پنجره 5512085
شوق زیارت 5512084
قاصدک 5512083
سرزمین کودکی 5512082
قزل آلای عاشق 5512081
شب زدگان 5512080

(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
مهدی کاشیان - آلبوم باید برم
نویسنده : حمید - ساعت ٤:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٢۸
 

 جدیدترین آهنگ های پیشواز ایرانسل - مهدی کاشیان - آلبوم درد مشترک - آهنگ پیشواز

مهدی کاشیان - آلبوم باید برم

  نام آهنگ کد آهنگ پیشواز  گوش کردن 
آبرو 5511032
اشکی برام نمونده 5511030
زودتر برو 5511029
باید برم 5511028
بعد تو
5511027
بی تو می میرم 5511026
تو که می دونی 5511025
از دست تو 5511024

(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
خراسانی
نویسنده : حمید - ساعت ٦:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٢٧
 
خواننده نام آلبوم کد آهنگ پیشواز گوش کردن
نیما رئیسی چغوک کلید 551788
غلامعلی نی نواز مبارک باد رقص های شرق خراسان تربت جام 551825
غلامعلی نی نواز شوق گل رقص های شرق خراسان تربت جام 551826
استاد محمد حسین یگانه گل و بلبل موسیقی شمال خراسان 551857
آرین رحمانیان بیا تا گل بر افشانیم   551868
آرین رحمانیان گلی   551869
محمد حسین یگانه ابراهیم ادهم موسیقی شمال خراسان 5512691
محمد حسین یگانه ابراهیم ادهم2 موسیقی شمال خراسان 5512692
محمد حسین یگانه داستان ابراهیم ادهم موسیقی شمال خراسان 5512693
مختار زنبیل باف مفدم جعفر قلی موسیقی شمال خراسان 5512614
مختار زنبیل باف مفدم زارنجی موسیقی شمال خراسان 5512610
مختار زنبیل باف مفدم لو موسیقی شمال خراسان 5512611
مختار زنبیل باف مفدم آغ نور موسیقی شمال خراسان 5512612
مختار زنبیل باف مفدم آی دلبر موسیقی شمال خراسان 5512613
مختار زنبیل باف مفدم طرقه موسیقی شمال خراسان 5512608
مختار زنبیل باف مفدم هرای موسیقی شمال خراسان 5512609
حاج قربان سلیمانی مقام نوائی موسیقی شمال خراسان 5513008
حاج قربان سلیمانی بحر طویل موسیقی شمال خراسان 5513009
حاج قربان سلیمانی عیب اتمگیندر مقام زاهد موسیقی شمال خراسان 5513010
حاج قربان سلیمانی مقام لرباشی موسیقی شمال خراسان 5513011
حاج قربان سلیمانی گوزل موسیقی شمال خراسان 5513012
حاج قربان سلیمانی یامصطفی مدد موسیقی شمال خراسان 5513013
حاج قربان سلیمانی گل صنوبر موسیقی شمال خراسان 5513014
اولیا قلی یگانه ندرقلی گوسان پارسی9 5513444
حسین ولی نژاد شوان گوسان پارسی9 5513448
حسین ولی نژاد بیت ای زمان گوسان پارسی9 5513461

 
 
تکنوازی
نویسنده : حمید - ساعت ٥:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٢٧
 
خواننده نام آلبوم کد آهنگ پیشواز گوش کردن
سعید فرج پوری آواز شور تکنوازی کمانچه 551899
سعید فرج پوری عشاق تکنوازی کمانچه 551900
سعید فرج پوری رقصان تکنوازی کمانچه 551901
سعید فرج پوری دیار تکنوازی کمانچه 551902
سعید فرج پوری رنگ مستانه تکنوازی کمانچه 551903
سعید فرج پوری رازیانه کمانچه نوازی 551904
سعید فرج پوری کرشمه کمانچه نوازی 551905
سعید فرج پوری کمانچه کردی کمانچه نوازی 551906
استاد داوود گنجه ای شور بداهه نوازی کمانچه 551907
استاد داوود گنجه ای نوای کمانچه بداهه نوازی کمانچه 551908
حمید رضا زبر دست آوای نی آوای نی 551909
حمید رضا زبر دست شور مستی آوای نی 551910
حمید رضا زبر دست آوای هزار آوای نی 551911
حمید رضا زبر دست نفس آوای نی 551912
حمید رضا زبر دست دم آوای نی 551913
سعید فرج پوری کمانچه مستانه تکنوازی کمانچه 551927

 


 
 
شمالی
نویسنده : حمید - ساعت ٤:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٢٧
 
خواننده نام آلبوم کد آهنگ پیشواز گوش کردن
نیما رئیسی باران کلید 551790
نیما رئیسی بیستون کلید 551794
استاد محمد قاسمی مبارک با موسیقی مراسم شادمانی و رقص تالشی 551823
استاد محمد قاسمی باهاره باهاره موسیقی مراسم شادمانی و رقص تالشی 551824
ابوالحسن خوشرو ویشه نرگیس جار 551831
ابوالحسن خوشرو ترانه شرقی نرگیس جار 551832
ابوالحسن خوشرو کتولی نرگیس جار 551833
ناصر وحدتی اهه بگو زرنگیس 551836
فریدون پور رضا می گیلان می گیلان 551863
نورالله علیزاده بهاره آلبوم زرنگیس 551870
فریدون پور رضا صوبه عیده می گیلان 551872
ابوالحسن خوشرو بهاروا شوار 551873
نیما رئیسی موج کلید 551875
فریدون پور رضا جان گیلان گیله لو 551892
فریدون پور رضا یه قل دو قل گیله لو 551893
فریدون پور رضا آسیه خانم می گیلان 5512336
فریدون پور رضا هیبت می گیلان 5512337
فریدون پور رضا کوتر کوه می گیلان 5512338
فریدون پور رضا گل ناز می گیلان 5512339
فریدون پور رضا پشت کوهی می گیلان 5512340
فریدون پور رضا حیرون حیرونه می گیلان 5512341
نورالله علیزاده کرچال آلبوم بهار مونا 5512445
نورالله علیزاده ملک مازندرون آلبوم بهار مونا 5512446
نورالله علیزاده لاره آلبوم بهار مونا 5512447
نورالله علیزاده نمیرم آلبوم بهار مونا 5512448
نورالله علیزاده محمد جوه آلبوم بهار مونا 5512449
نورالله علیزاده ورف سما آلبوم نرگیس جار 5512450
نورالله علیزاده همدم جان آلبوم نرگیس جار 5512451
نورالله علیزاده نرگیس جار آلبوم نرگیس جار 5512452
نورالله علیزاده ماه ننه آلبوم نرگیس جار 5512453
نورالله علیزاده امیری آلبوم نرگیس جار 5512454
نورالله علیزاده نموترنه مار آلبوم نرگیس جار 5512455
نورالله علیزاده نوچ حال آلبوم شوار 5512456
نورالله علیزاده امیری1 آلبوم شوار 5512457
نورالله علیزاده وارش شبنم آلبوم شوار 5512458
نورالله علیزاده نقره نشون آلبوم شوار 5512459
نورالله علیزاده نقره سری آلبوم شوار 5512460
نورالله علیزاده عباس خونی آلبوم شوار 5512461
نورالله علیزاده زاری آلبوم شوار 5512462
نورالله علیزاده امیری2 آلبوم شوار 5512463
نورالله علیزاده طالبا آلبوم شوار 5512464
نورالله علیزاده نازنین آلبوم شوار 5512465
نورالله علیزاده تتی مون آلبوم شوار 5512466
ناصر وحدتی شهرت زرنگیس 5512467
ناصر وحدتی خون باجیه زرنگیس 5512468
ناصر وحدتی رعنا زرنگیس 5512469
ناصر وحدتی زرنگیس زرنگیس 5512470
ناصر وحدتی سیا ابران زرنگیس 5512471
ناصر وحدتی کله گندمه زرنگیس 5512472
ناصر وحدتی ای خون بجی زرنگیس 5512473
ناصر وحدتی حیرون حیرونه زرنگیس 5512474
ناصر وحدتی سبوره زرنگیس 5512475
ناصر وحدتی بهار رعنا زرنگیس 5512476
ناصر وحدتی توبی زرنگیس 5512477
فریدون پور رضا نیل بز دسمال گیله لو 5512478
فریدون پور رضا گوسن دخان گیله لو 5512479
فریدون پور رضا هیلوی گیله لو 5512480
فریدون پور رضا گیله لو گیله لو 5512481
فریدون پور رضا لیلی ماری گیله لو 5512482
فریدون پور رضا گاره سری گیله لو 5512483
فریدون پور رضا هوهو گیله لو 5512484
فریدون پور رضا اوهوی زاکن گیله لو 5512485
فریدون پور رضا ولگ ریزی گیله لو 5512486
فریدون پور رضا سیا ابران گیله لو 5512487

فریدون پور رضا جان لیلی می گیلان 5512488
فریدون پور رضا نی لبک تنها می گیلان 5512489
فریدون پور رضا رعنا می گیلان 5512490
فریدون پور رضا آواز عزیز نگاری می گیلان 5512491
فریدون پور رضا ناز بداشته می گیلان 5512492
فریدون پور رضا تی تی کو تی تی می گیلان 5512493
محمد قاسمی و آرمین فریدی تالشی سیاریحون و دوش هوا موسیقی مراسم شادمانی و رقص تالشی 5512619
محمد قاسمی و آرمین فریدی مبارک باوامان امان موسیقی مراسم شادمانی و رقص تالشی 5512617
محمد قاسمی و آرمین فریدی تالشی و باهاره باهاره موسیقی مراسم شادمانی و رقص تالشی 5512618
محمد قاسمی و آرمین فریدی هیار هیار گیللی جان بندون بندون موسیقی مراسم شادمانی و رقص تالشی 5512615
محمد قاسمی و آرمین فریدی یاربرن برن موسیقی مراسم شادمانی و رقص تالشی 5512616
ابوالحسن خوشرو حسین خان گوسان پارسی11 5513434
ابوالحسن خوشرو مشتی پلوری گوسان پارسی11 5513435
ابوالحسن خوشرو حجبر سلطون گوسان پارسی11 5513436
عیسی فیوج عباس گالش گوسان پارسی11 5513439
فریدون پور رضا هیبته گوسان پارسی11 5513440
ناصر وحدتی هیبته گوسان پارسی11 5513441
نظام الدین شکارچیان گل بلبل طبیب گوسان پارسی9 5513442
عاشور گلدی گرکزی ایگیدر گوسان پارسی9 5513443
محمد رضا اسحاقی هرایی گوسان پارسی9 5513445
صمد حبیبی دستون تالشی گوسان پارسی9 5513446
صمد حبیبی باباطاهرخوانی گوسان پارسی9 5513447

 
 
عربی
نویسنده : حمید - ساعت ٤:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٢٧
 
خواننده نام آلبوم کد آهنگ پیشواز گوش کردن
عبدالامیر عبودیان الله هو شادی های ایرانی 5513006

 
 
لری
نویسنده : حمید - ساعت ۳:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٢٧
 
خواننده نام آلبوم کد آهنگ پیشواز گوش کردن
نیما رئیسی تال کلید 551796
احمد علی رضایی سیت بیارم آلبوم میر نوروز 551834
احمد علی رضایی اوشاری آلبوم میر نوروز 551835
فتاح پاشایی میر نوروز آلبوم میر نوروز 551861
احمد علی رضایی چهار مضراب دوستی آلبوم میر نوروز 5512369
احمد علی رضایی هر بزاز که آلبوم میر نوروز 5512370
احمد علی رضایی دو پا آلبوم میر نوروز 5512371
احمد علی رضایی عزیز بگی دو پا آلبوم میر نوروز 5512372
احمد علی رضایی بمیرم سی آلبوم میر نوروز 5512373
احمد علی رضایی ساری خانی آلبوم میر نوروز 5512374
احمد علی رضایی بنا بنا آلبوم میر نوروز 5512375
احمد علی رضایی سه پا آلبوم میر نوروز 5512376