جدیدترین آهنگ های پیشواز

آهنگ پیشواز - آهنگ پیشواز جدید - کد آهنگ پیشواز

گروه ضربانگ-آلبوم نغمه ی خوابگرد
نویسنده : نیلو - ساعت ۳:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٧/۱٢
 

گروه ضربانگ

 

نام کد آهنگ پیشواز گوش کردن
نغمه خوابگرد 5514327
پژواک دوایر 5514328
آواز راست 5514329
ضربی راست 5514330
تکنوازی کاهون 5514331
سیر آتش 5514332
همایون 5514333
2ضربی راست 5515118
(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)

 
 
عبدالله قربانی-تار و کمانچه-بخش سوم
نویسنده : نیلو - ساعت ۳:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٧/۱٢
 

عبدالله قربانی

نام کد آهنگ پیشواز گوش کردن
اصفهانک 5516255
بیات شیراز 5516256
سوسپمیشم 5516257
رنگ 5516258
خیل روان 5516259
درآمد بیات شیراز 5516254

(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
عبدالله قربانی-تار و کمانچه-بخش دوم
نویسنده : نیلو - ساعت ۳:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٧/۱٢
 

عبدالله قربانی

نام کد آهنگ پیشواز گوش کردن
برداشت 5516268
رنگ2 5516260
زیر بیات شیراز 5516261
خاوران 5516262
عزال 5516263
گوشه ی عزال 5516264

(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
عبدالله قربانی-تار و کمانچه-بخش اول
نویسنده : نیلو - ساعت ۳:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٧/۱٢
 

عبدالله قربانی

نام کد آهنگ پیشواز گوش کردن
مویه 5516269
رنگ سه گاه 5516270
سه گاه 5516271
عاشقی سایاقی 5516272
مراقبه 5516265
دلربا 5516266
زابل 5516267

(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
مسابقه راه افتخار
نویسنده : حمید - ساعت ۳:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٧/٩
 


 
 
سهیل نفیسی
نویسنده : نیلو - ساعت ٢:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٧/٧
 

سهیل نفیسی

نام کد آهنگ پیشواز گوش کردن
آی آدم ها 551590

(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
شهرام صارمی-آلبوم عاشق نامه 1
نویسنده : نیلو - ساعت ٢:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٧/٧
 

شهرام صارمی

نام کد آهنگ پیشواز گوش کردن
عروس 5513287
قصه عشق 5513288
بانگ جدایی 5513290

(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
صدیق تعریف-آثاری از حسین دهلوی
نویسنده : نیلو - ساعت ۱:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٧/٧
 

صدیق تعریف

نام کد آهنگ پیشواز گوش کردن
گفتگوی دل 5517273

(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
ظریف
نویسنده : نیلو - ساعت ۱:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٧/٧
 

ظریف

 

نام کد آهنگ پیشواز گوش کردن
وصال 551296
تک نوازی تار 551297

(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
عباس ظهیرالدینی-ویلنسل-بخش دوم
نویسنده : نیلو - ساعت ۱:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٧/٧
 

عباس ظهیرالدینی

نام کد آهنگ پیشواز گوش کردن
کنسرتو 5516490
کنسرتو2 5516491
ویوالدی 5516488
ایکلس 5516456
سونات 5516457
سونات2 5516458
(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)

 
 
عباس ظهیرالدینی-ویلنسل-بخش اول
نویسنده : نیلو - ساعت ۱:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٧/٧
 

عباس ظهیرالدینی

نام کد آهنگ پیشواز گوش کردن
قو 5516492
کوپرن 5516493
کوپرن2 5516494
شاعر و دهقان 5516495
آریا 5516496
ویوالدی2 5516489

(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
علیرضا افتخاری
نویسنده : نیلو - ساعت ۱:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٧/٧
 

علیرضا افتخاری

نام کد آهنگ پیشواز گوش کردن
شوشتری 551886
دل را ببین 5513463
برای هم 5513464
چلچله 5513465
عاشقا سلام عاشقا درود 5513467
شور مستی 5513468
اگه دل دل باشه 5513469
(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)

 
 
علیرضا افتخاری
نویسنده : نیلو - ساعت ۱:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٧/٧
 

علیرضا افتخاری

نام کد آهنگ پیشواز گوش کردن
اگه بودی 5513470
ای دل سرمست 5513471
یه چکه ماه 5513472
شدم مست از روی خوش 5515916
بیا تا گل بر افشانیم 5515894
اگر غم لشگر انگیزد 5515895
آهوی وحشی 5515888

(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
علیرضا افتخاری
نویسنده : نیلو - ساعت ۱:٢٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٧/٧
 

علیرضا افتخاری

نام کد آهنگ پیشواز گوش کردن
دشت 5515889
راز و نیاز 5515890
بختیاری 5515891
آمد بهار 5515884
سماع آسمان 5515885
عشاق 5515886
فرود 5515887
سمن بویان 5515883

(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
فرشید افسری راد-آلبوم بهار
نویسنده : نیلو - ساعت ۱:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٧/٧
 

فرشید افسری راد

 

نام کد آهنگ پیشواز گوش کردن
نجوای جویبار 5513407
لیلی 5513408
بیکران 5513409
ای عاشقان 5513410
فراق 5513411
بهار 5513412
(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)

 
 
کامبیز گنجه ای
نویسنده : نیلو - ساعت ۱:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٧/٧
 

کامبیز گنجه ای

نام کد آهنگ پیشواز گوش کردن
تنبک 5516179
وندیداد 5516174
بداهه نوازی 5516175
سوار 5516176
تنبک و نقاره 5516177
شکوه 5516178

(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
کریم صالح عظیمی-آلبوم آوای همایون
نویسنده : نیلو - ساعت ۱:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٧/٧
 

کریم صالح عظیمی

نام کد آهنگ پیشواز گوش کردن
پیش درآمد همایون 5512952
ساز و آواز 5512953
تصنیف همایون 5512954
ساز و آواز2 5512955
وصف آفریننده 5512956
ضربی شوشتتری 5512957
آواز شوشتری 5512958
راز و نیاز 5512959
ساز و آواز3 5512960
ساز و آواز4 5512961
مستانه 5512962
(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)

 
 
کورس سرهنگ زاده
نویسنده : نیلو - ساعت ۱:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٧/٧
 

کورس سرهنگ زاده

نام کد آهنگ پیشواز گوش کردن
شبگرد 551457
پیک سحری 551458
(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)

 
 
علیرضا گلبانگ-آلبوم رقص بهار
نویسنده : نیلو - ساعت ۱:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٧/٧
 

علیرضا گلبانگ

نام کد آهنگ پیشواز گوش کردن
رخ آفتاب 5513658
جامه دران 5513659
باغ ارم 5513660
بیات راجه 5513661
نقش جمال 5513662
عشاق 5513663
ارغوان 5513664
خاتمه 5513665
چهار مضراب اصفهان 5513666
(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)

 
 
گروه ضربانگ-آلبوم نغمه ی خوابگرد
نویسنده : نیلو - ساعت ۱:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٧/٧
 

گروه ضربانگ

 

نام کد آهنگ پیشواز گوش کردن
نغمه خوابگرد 5514327
پژواک دوایر 5514328
آواز راست 5514329
ضربی راست 5514330
تکنوازی کاهون 5514331
سیر آتش 5514332
همایون 5514333
2ضربی راست 5515118
(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)

 
 
گروه هم آوایان-آلبوم نوبانگ کهن-بخش اول
نویسنده : نیلو - ساعت ۱:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٧/٧
 

گروه هم آوایان

نام کد آهنگ پیشواز گوش کردن
جان من 5513733
کرشمه 5513734
کرشمه2 5513735
مجلس افروز 5513736
نغمه 5513737
شهناز 5513738
مقدمه گریلی 5513783

(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)