جدیدترین آهنگ های پیشواز

آهنگ پیشواز - آهنگ پیشواز جدید - کد آهنگ پیشواز

کرمعلی دینارونی - آلبوم عروس کوه
نویسنده : حمید - ساعت ۱٢:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۸/۱۳
 

 کرمعلی دینارونی - آلبوم عروس کوه

نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن
کور گل دور گل 5513704
تو میر خبر نداری 5513705
اور بهار 5513706
بهار اوید 5513707
خداوند بزرگ 5513708
گل صحرا گرد 5513709
داغ گل 5513739

(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
نیما رئیسی - آلبوم روایت باران
نویسنده : حمید - ساعت ۱٢:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۸/۱۳
 

نیما رئیسی - آلبوم روایت باران 

نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن
چغوک 551788
بهارنارنج 551789
باران 551790
مروارید 551791
حیدربابا 551792
دستان 551793
بیستون 551794
انار 551795
تال 551796
(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)

 
 
شیرمحمد اسپندار - موسیقی بلوچستان - بخش اول
نویسنده : حمید - ساعت ۱٢:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۸/۱۳
 

شیرمحمد اسپندار - موسیقی بلوچستان

نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن
لیکو دلگانی 5516738  شیرمحمد اسپندار - موسیقی بلوچستان - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
ذوالجلال 5516739 شیرمحمد اسپندار - موسیقی بلوچستان - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
ساز بادی 5516740 شیرمحمد اسپندار - موسیقی بلوچستان - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
مست قلندر 5516741 شیرمحمد اسپندار - موسیقی بلوچستان - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
ذهیروک جبل 5516742 شیرمحمد اسپندار - موسیقی بلوچستان - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
مست قلندر بی کلام 5516743 شیرمحمد اسپندار - موسیقی بلوچستان - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
سوت 5516744 شیرمحمد اسپندار - موسیقی بلوچستان - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir

 (نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
شیرمحمد اسپندار - موسیقی بلوچستان - بخش دوم
نویسنده : حمید - ساعت ۱٢:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۸/۱۳
 

شیرمحمد اسپندار - موسیقی بلوچستان

نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن
قلندر 5516745 شیرمحمد اسپندار - موسیقی بلوچستان - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
ساز بادی2 5516746 شیرمحمد اسپندار - موسیقی بلوچستان - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
سوت براهویی 5516747 شیرمحمد اسپندار - موسیقی بلوچستان - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
کلمپور 5516748 شیرمحمد اسپندار - موسیقی بلوچستان - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
ساز بادی3 5516749 شیرمحمد اسپندار - موسیقی بلوچستان - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
غزل 5516750 شیرمحمد اسپندار - موسیقی بلوچستان - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
لیکو دلگانی2 5516751 شیرمحمد اسپندار - موسیقی بلوچستان - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir

 (نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
اولیاقلی یگانه - موسیقی شمال خراسان-دوتار - بخش دوم
نویسنده : حمید - ساعت ۱٢:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۸/۱۳
 

اولیاقلی یگانه - موسیقی شمال خراسان-دوتار

نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن
قزل گول 5516758 اولیاقلی یگانه - موسیقی شمال خراسان-دوتار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
به قیامت 5516759 اولیاقلی یگانه - موسیقی شمال خراسان-دوتار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
غولاق 5516760 اولیاقلی یگانه - موسیقی شمال خراسان-دوتار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
زارنجی 5516761 اولیاقلی یگانه - موسیقی شمال خراسان-دوتار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
یا ذوالجلال 5516762 اولیاقلی یگانه - موسیقی شمال خراسان-دوتار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
کبوتر و باز 5516763 اولیاقلی یگانه - موسیقی شمال خراسان-دوتار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
ایگید بگلر 5516764 اولیاقلی یگانه - موسیقی شمال خراسان-دوتار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
چکی 5516765 اولیاقلی یگانه - موسیقی شمال خراسان-دوتار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir

 (نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
عبدالله سرور احمدی - موسیقی تربت جام دوتار - بخش اول
نویسنده : حمید - ساعت ۱٢:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۸/۱۳
 

عبدالله سرور احمدی - موسیقی تربت جام دوتار

نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن
نوایی 5517783  عبدالله سرور احمدی - موسیقی تربت جام دوتار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
معراج نامه 5517779 عبدالله سرور احمدی - موسیقی تربت جام دوتار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
جمشیدی 5517780 عبدالله سرور احمدی - موسیقی تربت جام دوتار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
کبک زری 5517781 عبدالله سرور احمدی - موسیقی تربت جام دوتار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir

 (نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)

 


 
 
ابرار خان - آلبوم هشت بهشت
نویسنده : حمید - ساعت ۱٢:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۸/۱۳
 

ابرار خان - آلبوم هشت بهشت

نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن
کورمسی 5514924  ابرار خان - آلبوم هشت بهشت- آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir

 (نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
خلیفه میرزا آغه غوثی - آلبوم ذکر یارحمن
نویسنده : حمید - ساعت ۱٢:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۸/۱۳
 

خلیفه میرزا آغه غوثی - آلبوم ذکر یارحمن

نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن
بسم الله 5513571
فدای رخسار 5513572

 
 
امرالله شاه ابراهیمی - آلبوم سماع - بخش اول
نویسنده : حمید - ساعت ۱٢:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۸/۱۳
 

امرالله شاه ابراهیمی - آلبوم سماع - بخش اول

نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن
گله و دره2 5516105  امرالله شاه ابراهیمی - آلبوم سماع - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
سوار سوار 5516106 امرالله شاه ابراهیمی - آلبوم سماع - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
خان امیری 5516107 امرالله شاه ابراهیمی - آلبوم سماع - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
جنگه را 5516108 امرالله شاه ابراهیمی - آلبوم سماع - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
بایه بایه 5516100 امرالله شاه ابراهیمی - آلبوم سماع - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
گله و دره 5516101 امرالله شاه ابراهیمی - آلبوم سماع - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir

 (نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
عبدالله سرور احمدی - موسیقی تربت جام دوتار - بخش سوم
نویسنده : حمید - ساعت ۱٢:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۸/۱۳
 

عبدالله سرور احمدی - موسیقی تربت جام دوتار

نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن
هزارگی 5517773 عبدالله سرور احمدی - موسیقی تربت جام دوتار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
سرحدی 5517774 عبدالله سرور احمدی - موسیقی تربت جام دوتار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
ورد اعظم 5517775 عبدالله سرور احمدی - موسیقی تربت جام دوتار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
الله 5517772 عبدالله سرور احمدی - موسیقی تربت جام دوتار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir

 (نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
رجب ایرانی
نویسنده : حمید - ساعت ۱٢:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۸/۱۳
 

رجب ایرانی

نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن
سرچیان 5517705
اله دل و 1 5517768
اله دل و 2 5517769
اله دل و 3 5517770
آخ که معلوم دوه 5517771

(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
آبچوری
نویسنده : حمید - ساعت ۱٢:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۸/۱۳
 

آبچوری

نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن
قشمه1 5515669 آبچوری - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
قشمه2 5515670 آبچوری - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
قشمه3 5515671 آبچوری - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir

 (نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
مجله کانون خانواده
نویسنده : نیلو - ساعت ۱:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۸/۱۱
 
کد 5526 را به شماره 8494 ارسال کنید
فقط با 40 تومان مجله تصویری موبایلی را دریافت نمایید!!!

جمعه(3 آبان 1392)؛
در پیشخوان امروز میخوانید:
1)جبران اشتباه های بزرگ

همه انسان ها اشتباه می کنند. در زندگی حرفه ای خود می توانید مشاغل یا فرصت های اشتباهی را انتخاب کنید. این اشتباه ها بر اساس موقعیت افراد تغییر می کند. می توانید در زندگی مرتکب اشتباه هایی بشوید که شما را از بالا به پایین بکشد. بنابراین، جبران چنین اشتباه هایی مساله ساده و کم اهمیتی نیست. استیو توباک - نویسنده این مطلب - می گوید: من یک بار هارد کامپیوتر رئیس خود را پاک کردم. پس از اینکه او آرام شد به من گفت: می توانی اشتباه کنی اما کاری نکن مجبور به کنار آمدن با آن باشی! این صحبت هنگامی برای من محرز شد که رئیسم فرد دیگری را به جای من به عنوان معاون شرکت برگزید. این مساله باعث شد تصور کنم شکست خورده هستم و باعث ناامیدی من شد.هیچ چیز به اندازه شکست انسان به دست خود و غرور و حماقت های بیهوده نیست. هر انسانی اشتباه می کند اما نباید این اشتباه ها منجر به تاسف های بزرگ و نابخشودنی شودشکست مهم نیست
به قول میلس دیویس – نوازنده مشهور جاز -: «هنگامی که نُتی را اشتباه می زنید، این نت بعدی است که خوب یا بد بودن آن را تعیین می کند.» این جمله ساده درس بزرگی در خود دارد. اگر فقط کمی اعتماد به نفس و شهامت چاشنی کار خود کنید، می توانید اشتباه های بزرگ خود را تا حد زیادی جبران کنید.با توجه به جمله دیویس می توانید در نتیجه اشتباه های شغلی خود، روند کاری خود را به طور کامل تغییر دهید. شاید مسیر جدید بسیار سازنده تر از روشی باشد که همیشه دنبال کرده اید. با تغییر مسیر حتی می توانید در شغل خود پیشرفت کنید و به مراتب بالاتر برسید.همه چیز دوباره به نقطه اول باز می گردد
یک اشتباه ساده و از آن مهم تر، یک تصمیم عجولانه و نابخردانه می تواند موقعیت شغلی شما را به خطر بیندازد. با به کار گرفتن توصیه دیویس در شغل خود و برداشتن قدم های درست پس از ارتکاب یک اشتباه، می توان مسیر کاری را از شکست به پیروزی تغییر داد. هر انسانی اشتباه می کند. اگر اشتباه نکند نمی تواند ریسک کند

 

نحوه عضویت : کد 5526 را به شماره 8494ارسال کنید

فقط با 40 تومان مجله تصویری موبایلی را دریافت نمایید!!!

 


 
 
ماهنامه بشری و بچه های بشری
نویسنده : نیلو - ساعت ۱:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۸/۱۱
 
کد 55133 را به شماره 8494 ارسال کنید
فقط با 40 تومان مجله تصویری موبایلی را دریافت نمایید!!!

شنبه(4 آبان 1392)؛
در پیشخوان امروز میخوانید:
1)دریای کلماتور

شماره 104
آرزو کردم در سال جدید حتی اتومبیل‌ها هم با محور صداقت کارکنند.
همسرش اجازه نداد نامزد انتخابات شود.ستارگان با اکثریت مطلق آرا به شب رأی می‌دهند و صبح خورشید، لبخندزنان مصوبات آنان را وتو می‌کند.
بنا را براین گذاشتم، از آن غافل شدم.تابوت فروش برای ادامه جنگ دعا می‌کند.
غزل خداحافظی، همه آدم‌ها را شاعر می‌کند.تمام فرشتگان از عزرائیل حساب می‌برند.
لباس‌هایم روی چوب لباسی، رفع خستگی می‌کنند.
پاییز که جوانه می‌زند، درختان خشک می‌شوند.پاییز، رنگین‌کمان را در رگ درختان تزریق می‌کند.
تابستان، درختان را برای آمدن پاییز خوب می‌پزد.
موج، سر به سر صخره می‌گذارد.رشته کوه، عیالوار است.
چاه خشک، با دیدن سطل خجالت می‌کشد.
آفتاب و باران، زندگی را تروخشک می‌کنند.
وقتی باران می‌گیرد، اشک شوق از گونه‌های کوه جاری می‌شود.هنگام خورشید گرفتگی، روز برای چند دقیقه به مرخصی می‌رود.
خورشید گرفتگی، بار عامی است که زمین در هنگام روز به ستارگان می‌دهد.
دزد با سگ پر حرف میانه‌ای ندارد.
دزد پر توقع، انتظار دارد سگ برایش قلاب بگیرد.

 

نحوه عضویت : کد 55133 را به شماره 8494ارسال کنید

فقط با 40 تومان مجله تصویری موبایلی را دریافت نمایید!!!


 
 
مجله مادران-نمونه ای از مجله های تصویری موبایل
نویسنده : نیلو - ساعت ۱:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۸/۱۱
 
کد 55120 را به شماره 8494 ارسال کنید
فقط با 40 تومان مجله تصویری موبایلی را دریافت نمایید!!!

دوشنبه(22 مهر 1392)؛
در پیشخوان امروز میخوانید:
1)سلامت تاثیر انواع توت بر سلامتی بدن
2)کنترل ویار دوران بارداری

1)سلامت(تاثیر انواع توت بر سلامتی بدن)
شاه توت‌ (BLACKBERRY)
محققان انجمن تغذیه‌ی آمریکا (USDA) شاه توت را در مقایسه با 40 نوع میوه ی تازه ی دیگر، به عنوان اولین میوه از نظر فعالیت آنتی اکسیدانی قرار داده‌اند که دارای فیتوکمیکال‌های قوی مثل آنتوسیانین است. آنتوسیانین رنگدانه‌ای است که رنگ سیاه شاه‌توت از آن ناشی می‌شود. شاه‌توت‌ها خواص مفیدی برای سلامتی دارند؛ از جمله جلوگیری از عفونت‌های دستگاه ادراری، سرطان، بیماری‌های وابسته به سن و حملات مغزی. شاه‌توت از ساخته شدن کلسترول بد (LDL) که منجر به بیماری‌ها و حملات قلبی می‌شود جلوگیری می‌کند. علاوه بر این شاه‌توت دارای ویتامین های A ، C و املاح روی ، پتاسیم، آهن، کلسیم و منیزیم است. توت فرنگی (STRAWBERRY)
طبق گزارش انجمن رژیم غذایی آمریکا (USDA) توت فرنگی از نظر میزان آنتی اکسیدان بین 40 نوع میوه و سبزی، بعد از شاه‌توت در رتبه‌ی دوم قرار دارد. توت‌فرنگی و شاه‌توت غنی از فیبر غذایی و منگنز هستند و ویتامین C بالاتری نسبت به انواع توت دارند.آنتی‌اکسیدان‌های توت‌فرنگی شامل آنتوسیانین و اسید چرب غیراشباع الاژیک می‌باشد که با عوامل سرطان زا مبارزه می‌کنند. ترکیبات آنتی‌اکسیدان که در توت‌فرنگی وجود دارند از اکسیداسیون کلسترول بد یا LDL جلوگیری می‌کنند، بنابراین در پیش‌گیری از بیماری‌های قلبی موثرند. توت فرنگی دارای مقادیر بالای اسید فولیک ، فیبر غذایی و پتاسیم است.

2)کنترل ویار دوران بارداری
دوران بارداری به ندرت طبیعی و بدون عارضه سپری می شود، در بیشتر موارد ناراحتی ها و عوارض گوناگونی پیش می آید که شایع ترین آن داشتن ویار یا به عبارتی حالت تهوع و استفراغ است. ویار یکی از شایع ترین مشکلات دوران بارداری است که بیشتر بانوان آن را تجربه می کنند، ویار میل هوسانه­­ای است که نسبت به بعضی از غذاها پیدا می شود. حالت تهوع معمولا هنگام صبح به وجود می آید اما گاهی در ساعات دیگر روز نیز ظاهر می شود. حالت تهوع صبحگاهی، اغلب در شروع بارداری شدید است؛ اما کم کم کاهش پیدا می کند و از بین می رود. برخی از زنان حامله میل یا هوس خوردن مواد یا اشیا غیر خوراکی را دارند؛ اما اینها باید بدانند، خوردن مواد غیرخوراکی می‌تواند به اختلالات تکاملی، مهارت‌های کلامی، کاهش ضریب هوشی، مشکلات شنوایی، ناتوانی در یادگیری، اختلال کم‌توجهی و معلولیت جسمی نوزاد منجر شود. مسمومیت در طول بارداری هم از عوارض شایع خوردن این مواد غیرخوراکی است. توصیه می‌کنم به محض تمایل به خوردن ماده‌ای غیرخوراکی، پزشک متخصص را در جریان بگذارید تا آزمایش‌های فقر آهن و مراقبت‌های لازم را تجویز کند.غذاهای برطرف کننده تهوع؛ آب میوه ، دوغ، لواشک، آلو یا آلبالو، نان و آبلیمو هستند.

 

نحوه عضویت : کد 55120 را به شماره 8494ارسال کنید

فقط با 40 تومان مجله تصویری موبایلی را دریافت نمایید!!!