جدیدترین آهنگ های پیشواز

آهنگ پیشواز - آهنگ پیشواز جدید - کد آهنگ پیشواز

ترکی
نویسنده : hamid bagheri - ساعت ۱٠:۱۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٢٠
 
خواننده نام آهنگ آلبومکد آهنگ پیشوازگوش کردن
نیما رئیسی حیدربابا کلید 551792
وحید اسدالهی اویون هاواسی ریتم های آذربایجان 551827
وحید اسدالهی ارکستر و نقاره ریتم های آذربایجان 551828
رحمان اسداللهی و وحید اسد اللهی واغزالی رنگ های آذربایجان 551829
بیژن داداشی بهار رنگی لزگی 551889
بیژن داداشی باهار سنسیز لزگی 551890
ودود موذن زاده گیزیر اوغلو مهربان 5511180
ودود موذن زاده قالالی کندیمیز مهربان 5511181
ودود موذن زاده لاچین مهربان 5511182
ودود موذن زاده عناد مهربان 5511183
ودود موذن زاده سن سیز مهربان 5511184
ودود موذن زاده گل گیاه مهربان 5511185
ودود موذن زاده پنجره مهربان 5511186
ودود موذن زاده مصری کوراوغلو مهربان 5511187
ودود موذن زاده بویلانا بویلانا مهربان 5511188
ودود موذن زاده قربان آدینا مهربان 5511189
ودود موذن زاده نه باغ بیلدی نه ده باغبان مهربان 5511190
ودود موذن زاده سن گلمز اولدون مهربان 5511191
ودود موذن زاده بهار سن سیز مهربان 5511192
ودود موذن زاده مهربان اولاق مهربان 5511193
فرود گرگین پور خان عیوضیم موسیقی قشقایی 5511471
فرود گرگین پور خنجر عشق موسیقی قشقایی 5511472
فرود گرگین پور کوچ اوز موسیقی قشقایی 5511473
فرود گرگین پور صمصام موسیقی قشقایی 5511474

فرود گرگین پور آسانک موسیقی قشقایی 5511475
فرود گرگین پور سفردوشدی گرجستانا موسیقی قشقایی 5511476

فرود گرگین پور اوجاد اغلار موسیقی قشقایی 5511477
نصرالله وافسانه و نازلی جهانگیری باش گرایلی اوجاداغلار 5511478  
نصرالله وافسانه و نازلی جهانگیری عاشق گلدی محله میزه اوجاداغلار 5511479
نصرالله وافسانه و نازلی جهانگیری ال چی بگ لر اوجاداغلار 5511480
عاشق رسول قربانی دیوان مجلسی موسیقی عاشقی اذر بایجان 5511493
عاشق رسول قربانی عثمانلی دیوانی سی موسیقی عاشقی اذر بایجان 5511494
عاشق رسول قربانی عثمانلی دیوانی سی 2 موسیقی عاشقی اذر بایجان 5511495
عاشق رسول قربانی باش مخمس موسیقی عاشقی اذر بایجان 5511496  
عاشق رسول قربانی تجنیس موسیقی عاشقی اذر بایجان 5511497
عاشق رسول قربانی تجنیس قره داغی موسیقی عاشقی اذر بایجان 5511498
عاشق رسول قربانی قره چه موسیقی عاشقی اذر بایجان 5511499
عاشق رسول قربانی یانیق کرمی موسیقی عاشقی اذر بایجان 5511500
عاشق رسول قربانی ایران گرایلی موسیقی عاشقی اذر بایجان 5511501
عاشق رسول قربانی ایران گرایلی2 موسیقی عاشقی اذر بایجان 5511502
عاشق رسول قربانی مینا گرایلی موسیقی عاشقی اذر بایجان 5511503
عاشق رسول قربانی مینا گرایلی2 موسیقی عاشقی اذر بایجان 5511504
عاشق رسول قربانی حسینی گرایلی موسیقی عاشقی اذر بایجان 5511505
عاشق رسول قربانی گویچه گرایلی موسیقی عاشقی اذر بایجان 5511506
عاشق رسول قربانی آقیر دوبیتی موسیقی عاشقی اذر بایجان 5511507
عاشق رسول قربانی آقیر دوبیتی2 موسیقی عاشقی اذر بایجان 5511568
عاشق رسول قربانی ذیل دوبیتی موسیقی عاشقی اذر بایجان 5511569
عاشق رسول قربانی ذیل دوبیتی2 موسیقی عاشقی اذر بایجان 5511570
عاشق رسول قربانی غربتی موسیقی عاشقی اذر بایجان 5511571
عاشق رسول قربانی غربتی 2 موسیقی عاشقی اذر بایجان 5511572
عاشق رسول قربانی قهرمانی2 موسیقی عاشقی اذر بایجان 5511573
عاشق رسول قربانی گویچه گولو موسیقی عاشقی اذر بایجان 5511574
عاشق رسول قربانی گویچه گولو 2 موسیقی عاشقی اذر بایجان 5511575
عاشق رسول قربانی ارتا مخمس موسیقی عاشقی اذر بایجان 5511576
عاشق رسول قربانی اوشاری موسیقی عاشقی اذر بایجان 5511577
عاشق رسول قربانی اوشاری 2 موسیقی عاشقی اذر بایجان 5511578
عاشق رسول قربانی اوشاری 3 موسیقی عاشقی اذر بایجان 5511579
عاشق رسول قربانی قشمه موسیقی عاشقی اذر بایجان 5511580
عاشق رسول قربانی قشمه 2 موسیقی عاشقی اذر بایجان 5511581
عاشق رسول قربانی قهرمانی موسیقی عاشقی اذر بایجان 5511583
عاشق اصلان ادامه گفتو گو موسیقی عاشقی آذربایجان غربی 5512690
عاشق اصلان داستان کور اوغلو موسیقی عاشقی آذربایجان غربی 5512687
عاشق اصلان عاشق جنون می خواند موسیقی عاشقی آذربایجان غربی 5512688
عاشق اصلان سیر و ساحت عاشق جنون و عیوض موسیقی عاشقی آذربایجان غربی 5512689
عاشق اصلان فاتح خیبر موسیقی عاشقی آذربایجان غربی 5512686
عالم قاسم اف با قیشلامنی موسیقی اذربایجان 5512694
عالم قاسم اف شوشتر موقاموندا موسیقی اذربایجان 5512695
عالم قاسم اف جیرانم گل گل موسیقی اذربایجان 5512696
عالم قاسم اف شیروان شکسته سی موسیقی اذربایجان 5512697
عالم قاسم اف سن سن منی موسیقی اذربایجان 5512698
عالم قاسم اف دلبر موسیقی اذربایجان 5512699
عالم قاسم اف ماهور موسیقی اذربایجان 5512700
عالم قاسم اف نازلی یار موسیقی اذربایجان 5512701
عالم قاسم اف کسمه شکسته سی موسیقی اذربایجان 5512702
عالم قاسم اف نازلی یاریم قاراگزو موسیقی اذربایجان 5512703
عالم قاسم اف قارا گیله موسیقی اذربایجان 5512704
عالم قاسم اف قاراقیز موسیقی اذربایجان 5512705
عالم قاسم اف طاووس کیمی موسیقی اذربایجان 5512706
عالم قاسم اف رهاب تصنیفی موسیقی اذربایجان 5512707
عالم قاسم اف گلدین بهارین صداسی موسیقی اذربایجان 5512708
عالم قاسم اف حیدر بابا موسیقی اذربایجان 5512709
عالم قاسم اف ناله تار موسیقی اذربایجان 5512710
عالم قاسم اف گل الیم سنی موسیقی اذربایجان 5512711
عالم قاسم اف بیات شیراز موسیقی آذربایجان-چهارگاه و بیات شیراز 5512712
عالم قاسم اف برداشت موسیقی آذربایجان-چهارگاه و بیات شیراز 5512713
عالم قاسم اف رنگ موسیقی آذربایجان-چهارگاه و بیات شیراز 5512714
عالم قاسم اف بیات اصفهان موسیقی آذربایجان-چهارگاه و بیات شیراز 5512715
عالم قاسم اف رنگ ضربی موسیقی آذربایجان-چهارگاه و بیات شیراز 5512716
عالم قاسم اف عزال موسیقی آذربایجان-چهارگاه و بیات شیراز 5512717
عالم قاسم اف چهارگاه موسیقی آذربایجان-چهارگاه و بیات شیراز 5512742
رضا رضوی بهار گلدی آخان بلود 5512777
رضا رضوی اودفتره منیده یاز آخان بلود 5512778
رضا رضوی من گلنده پاییز یدی آخان بلود 5512779
رضا رضوی اوزون دره آخان بلود 5512780
رضا رضوی شکایتیم آخان بلود 5512781
رضا رضوی بیخدین کونلومون ائوینی آخان بلود 5512782
رضا رضوی سئویرم آجیران آخان بلود 5512783
رضا رضوی همدم آخان بلود 5512784
رضا رضوی یئری یئری آخان بلود 5512785
رضا رضوی گئدر کن آخان بلود 5512786
رضا رضوی آخان بلود آخان بلود 5512787
رحمان اسدالهی ترکمه رنگ های آذربایجان 5512822
رحمان اسدالهی ممش زینگی رنگ های آذربایجان 5512823
رحمان اسدالهی جئیرانی رنگ های آذربایجان 5512824
رحمان اسدالهی آنا رنگ های آذربایجان 5512825
رحمان اسدالهی یانیق کرمی رنگ های آذربایجان 5512826
وحید اسدالهی هجران ریتم های آذربایجان 5512827
وحید اسدالهی آقلا ماسازیم ریتم های آذربایجان 5512828
وحید اسدالهی غم نغمه سی ریتم های آذربایجان 5512829
وحید اسدالهی آذربایجان گجه لری ریتم های آذربایجان 5512830
وحید اسدالهی شورماهنی سی ریتم های آذربایجان 5512831
وحید اسدالهی نقاره تنها ریتم های آذربایجان 5512832
حاج قربان سلیمانی مقام شاختایی و زارنجی   5512965
وحید اسدالهی داغلار دست افشان 5512964
وحید اسدالهی آرارام سنی دست افشان 5512963