جدیدترین آهنگ های پیشواز

آهنگ پیشواز - آهنگ پیشواز جدید - کد آهنگ پیشواز

بختیاری
نویسنده : hamid bagheri - ساعت ۱:٢٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٢٦
 
خواننده نام آهنگ آلبوم کد آهنگ پیشواز گوش کردن
ماهور آهنگ تحویل سال   551858
کاکا خان حسنی دستمال بازی البوم رقصهای بختیاری 5511166
پیمان بزرگ نیا و بیژن نعمتی دی بلال البوم رقصهای بختیاری 5511167
پیمان بزرگ نیا و بیژن نعمتی جونم البوم رقصهای بختیاری 5511168
پیمان بزرگ نیا و بیژن نعمتی لچک ریالی البوم رقصهای بختیاری 5511169
پیمان بزرگ نیا و بیژن نعمتی مرجنگه البوم رقصهای بختیاری 5511170
کاکا خان حسنی مجسمه البوم رقصهای بختیاری 5511172
پیمان بزرگ نیا و بیژن نعمتی شیر علی مردون البوم رقصهای بختیاری 5511173
کاکا خان حسنی شیر علی مردون ، بی کلام البوم رقصهای بختیاری 5511174
رحیم عدنانی هم جونم مندگار 5511227
رحیم عدنانی گلی جون مندگار 5511228
رحیم عدنانی تی افتو مندگار 5511229
رحیم عدنانی وی کافر مندگار 5511230
رحیم عدنانی آواز شوشتری مندگار 5511231
رحیم عدنانی دستم بگر مندگار 5511232
کاکاخان حسنی شیونی رقص های بختیاری 5512643
کاکاخان حسنی کچ کلاه شیرازی عزیزم رقص های بختیاری 5512639
کاکاخان حسنی دستمال بازی رقص های بختیاری 5512640
کاکاخان حسنی بندری رقص های بختیاری 5512641
کاکاخان حسنی گاگیری رقص های بختیاری 5512642
کاکاخان حسنی جونم رقص های بختیاری 5512635
کاکاخان حسنی مجسمه رقص های بختیاری 5512636
کاکاخان حسنی لچک ریالی رقص های بختیاری 5512637
کاکاخان حسنی عرب بازی رقص های بختیاری 5512638
کاکاخان حسنی سوار بازی رقص های بختیاری 5512632
کاکاخان حسنی مرجنگه رقص های بختیاری 5512633
کاکاخان حسنی پاگیری بند بازی رقص های بختیاری 5512634
کاکاخان حسنی سرناز رقص های بختیاری 5512630
کاکاخان حسنی دی بلال رقص های بختیاری 5512631
کاکاخان حسنی یه لمبه رقص های بختیاری 5512627
کاکاخان حسنی سرناز دشتی عزیز دلمی رقص های بختیاری 5512628
کاکاخان حسنی شیر علی مردون رقص های بختیاری 5512629
کاکاخان حسنی برداشت و چوب بازی رقص های بختیاری 5512626
قربان علی قاسمی دونای دودر ترانه ها 1 5512797
قربان علی قاسمی گندم ترانه ها 1 5512798
قربان علی قاسمی حنا حنا ترانه ها 1 5512799
قربان علی قاسمی دهکردی ترانه ها 1 5512800
قربان علی قاسمی خیار دونه دونه ترانه ها 1 5512801
قربان علی قاسمی لچک ریالی ترانه ها 1 5512802
قربان علی قاسمی وای شیرین ترانه ها 1 5512803
قربان علی قاسمی ماه بس ترانه ها 1 5512804
قربان علی قاسمی نینا ترانه ها 1 5512805
قربان علی قاسمی آهای گل ترانه ها 1 5512806
بیژن نعمتی کوهرنگ موسیقی و ترانه ها3 5512857
بیژن نعمتی ای دل موسیقی و ترانه ها3 5512858
بیژن نعمتی گلم موسیقی و ترانه ها3 5512859
بیژن نعمتی جدایی موسیقی و ترانه ها3 5512860
بیژن نعمتی میخوام برم موسیقی و ترانه ها3 5512861
بیژن نعمتی یارم ای گل موسیقی و ترانه ها3 5512862
بیژن نعمتی داینه موسیقی و ترانه ها3 5512863
بیژن نعمتی بید بالا موسیقی و ترانه ها3 5512864
بیژن نعمتی دی گل بلال موسیقی و ترانه ها3 5512865
بیژن نعمتی مریم گل من موسیقی و ترانه ها3 5512866
بیژن نعمتی دی بلال موسیقی و ترانه ها3 5512867
بیژن نعمتی گل ناز دارم موسیقی و ترانه ها3 5512868
عجم مختاری دینه موسیقی و ترانه ها2 5512869
عجم مختاری نینا موسیقی و ترانه ها2 5512870
عجم مختاری نینا2 موسیقی و ترانه ها2 5512871
عجم مختاری شیر علی مردون موسیقی و ترانه ها2 5512872
عجم مختاری بلال ترکی موسیقی و ترانه ها2 5512873
عجم مختاری اهه ای گل موسیقی و ترانه ها2 5512874
عجم مختاری لچک ریالی موسیقی و ترانه ها2 5512875
عجم مختاری دایه دایه موسیقی و ترانه ها2 5512876
عجم مختاری داینی موسیقی و ترانه ها2 5512877
عجم مختاری حمومی موسیقی و ترانه ها2 5512878
عجم مختاری برگ بیدی موسیقی و ترانه ها2 5512879
عجم مختاری گل بی خارم موسیقی و ترانه ها2 5512880
عجم مختاری داینه2 موسیقی و ترانه ها2 5512881
عجم مختاری کج بسته دسمال موسیقی و ترانه ها2 5512882
عجم مختاری بلال ترکی2 موسیقی و ترانه ها2 5512883
عجم مختاری برنو بلند موسیقی و ترانه ها2 5512884
عجم مختاری گل گیس موسیقی و ترانه ها2 5512885
عجم مختاری باغ شاه موسیقی و ترانه ها2 5512886
عجم مختاری نسوزم موسیقی و ترانه ها2 5512887
یعقوب مددی توس تنه توس ترانه های خویه 5512888
یعقوب مددی هی گل ترانه های خویه 5512889
یعقوب مددی اوی سوزه ترانه های خویه 5512890
یعقوب مددی اوی سوزه2 ترانه های خویه 5512891
یعقوب مددی سوزه سوزه ترانه های خویه 5512892
یعقوب مددی سوزه جانکم ترانه های خویه 5512893
یعقوب مددی ای سوزه یانکم ترانه های خویه 5512894
یعقوب مددی هی بلالم ترانه های خویه 5512895
یعقوب مددی دی بلالم ترانه های خویه 5512896
یعقوب مددی پری گل ترانه های خویه 5512897

یعقوب مددی لیلی ترانه های خویه 5512898
یعقوب مددی پر گل ترانه های خویه 5512899
یعقوب مددی آهای گل ترانه های خویه 5512900
یعقوب مددی نینای ترانه های خویه 5512901
یعقوب مددی ای ماه بس ترانه های خویه 5512902
یعقوب مددی شیرین لیلانکه ترانه های خویه 5512903
قربان علی قاسمی سرناز ترانه ها 1 5512904
قربان علی قاسمی بلال ترکی ترانه ها 1 5512905
قربان علی قاسمی دیمه ترانه ها 1 5512906
قربان علی قاسمی شیرین شیرین ترانه ها 1 5513003
قربان علی قاسمی رنگ به سر رنگ ترانه ها 1 5513004
قربان علی قاسمی دوست یره لاله ترانه ها 1 5513005
محمد بهداروند نومدارخون گوسان پارسی9 5513449
نجف قلی ماهوری المان موسیقی چهار محال و بختیاری (بن) 5513450
نجف قلی ماهوری ترانه ماهوری موسیقی چهار محال و بختیاری (بن) 5513451
نجف قلی ماهوری دشتی لالایی هفشجانی موسیقی چهار محال و بختیاری (بن) 5513452
نجف قلی ماهوری بلال موسیقی چهار محال و بختیاری (بن) 5513453
ابوالقاسم دهقانی جمشید موسیقی بختیاری منظومه ها2 5513454
ابوالقاسم دهقانی سیاوش موسیقی بختیاری منظومه ها2 5513455
ابوالقاسم دهقانی لیلی و مجنون موسیقی بختیاری منظومه ها2 5513456
ابوالقاسم دهقانی خسرو و شیرین موسیقی بختیاری منظومه ها2 5513457
ابوالقاسم دهقانی رستم و خاقان موسیقی بختیاری منظومه ها2 5513462