جدیدترین آهنگ های پیشواز

آهنگ پیشواز - آهنگ پیشواز جدید - کد آهنگ پیشواز

پایور و تهرانی-آلبوم زرد ملیجه-بخش دوم
نویسنده : نیلو - ساعت ۱٠:۱٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٩/۱٠
 

پایور و تهرانی

نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن
درآمد دوم 5516576  
گوشه جامه دران 5516577  
حزین 5516578  
سارنج 5516573  
ضربی مقدمه 5516574  
درآمد اول 5516575  
نغمه عشاق 5516570  
دشتستانی 5516571  

(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
پایور و تهرانی-آلبوم زرد ملیجه-بخش اول
نویسنده : نیلو - ساعت ٩:۱٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٩/۱٠
 

پایور و تهرانی

نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن
چهار مضراب درآمد 5516610  
عشاق 5516609  
مثنوی افشار 5516584  
قرایی 5516579  
چهار مضراب قرایی 5516580  
عراق 5516581  
رهاوی 5516582  
شاه ختایی 5516583  

(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
گروه ضربانگ-آلبوم نغمه ی خوابگرد
نویسنده : نیلو - ساعت ۳:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٧/۱٢
 

گروه ضربانگ

 

نام کد آهنگ پیشواز گوش کردن
نغمه خوابگرد 5514327
پژواک دوایر 5514328
آواز راست 5514329
ضربی راست 5514330
تکنوازی کاهون 5514331
سیر آتش 5514332
همایون 5514333
2ضربی راست 5515118
(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)

 
 
عبدالله قربانی-تار و کمانچه-بخش سوم
نویسنده : نیلو - ساعت ۳:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٧/۱٢
 

عبدالله قربانی

نام کد آهنگ پیشواز گوش کردن
اصفهانک 5516255
بیات شیراز 5516256
سوسپمیشم 5516257
رنگ 5516258
خیل روان 5516259
درآمد بیات شیراز 5516254

(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
عبدالله قربانی-تار و کمانچه-بخش دوم
نویسنده : نیلو - ساعت ۳:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٧/۱٢
 

عبدالله قربانی

نام کد آهنگ پیشواز گوش کردن
برداشت 5516268
رنگ2 5516260
زیر بیات شیراز 5516261
خاوران 5516262
عزال 5516263
گوشه ی عزال 5516264

(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
عبدالله قربانی-تار و کمانچه-بخش اول
نویسنده : نیلو - ساعت ۳:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٧/۱٢
 

عبدالله قربانی

نام کد آهنگ پیشواز گوش کردن
مویه 5516269
رنگ سه گاه 5516270
سه گاه 5516271
عاشقی سایاقی 5516272
مراقبه 5516265
دلربا 5516266
زابل 5516267

(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
ظریف
نویسنده : نیلو - ساعت ۱:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٧/٧
 

ظریف

 

نام کد آهنگ پیشواز گوش کردن
وصال 551296
تک نوازی تار 551297

(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
عباس ظهیرالدینی-ویلنسل-بخش دوم
نویسنده : نیلو - ساعت ۱:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٧/٧
 

عباس ظهیرالدینی

نام کد آهنگ پیشواز گوش کردن
کنسرتو 5516490
کنسرتو2 5516491
ویوالدی 5516488
ایکلس 5516456
سونات 5516457
سونات2 5516458
(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)

 
 
عباس ظهیرالدینی-ویلنسل-بخش اول
نویسنده : نیلو - ساعت ۱:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٧/٧
 

عباس ظهیرالدینی

نام کد آهنگ پیشواز گوش کردن
قو 5516492
کوپرن 5516493
کوپرن2 5516494
شاعر و دهقان 5516495
آریا 5516496
ویوالدی2 5516489

(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
فرشید افسری راد-آلبوم بهار
نویسنده : نیلو - ساعت ۱:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٧/٧
 

فرشید افسری راد

 

نام کد آهنگ پیشواز گوش کردن
نجوای جویبار 5513407
لیلی 5513408
بیکران 5513409
ای عاشقان 5513410
فراق 5513411
بهار 5513412
(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)

 
 
کامبیز گنجه ای
نویسنده : نیلو - ساعت ۱:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٧/٧
 

کامبیز گنجه ای

نام کد آهنگ پیشواز گوش کردن
تنبک 5516179
وندیداد 5516174
بداهه نوازی 5516175
سوار 5516176
تنبک و نقاره 5516177
شکوه 5516178

(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
گروه ضربانگ-آلبوم نغمه ی خوابگرد
نویسنده : نیلو - ساعت ۱:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٧/٧
 

گروه ضربانگ

 

نام کد آهنگ پیشواز گوش کردن
نغمه خوابگرد 5514327
پژواک دوایر 5514328
آواز راست 5514329
ضربی راست 5514330
تکنوازی کاهون 5514331
سیر آتش 5514332
همایون 5514333
2ضربی راست 5515118
(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)

 
 
حسین عمومی-آثاری از استاد ابوالحسن صبا
نویسنده : نیلو - ساعت ۱۱:٢۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٦/٢٥
 

حسین عمومی

نام کد آهنگ پیشواز گوش کردن
دیلمان 5513350
درآمد سه گاه 5515446
سامانی 5515447
زابل 5515448
بهارمست 5515449
کرشمه و مویه 5515450
(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)

 
 
حسین عمومی-آثاری از استاد ابوالحسن صبا
نویسنده : نیلو - ساعت ۱۱:۱٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٦/٢٥
 
حسین عمومی
نام کد آهنگ پیشواز گوش کردن
مخالف 5515451
بشنو از نی 5515452
قرایی 5515453
درآمد دشتی 5515454
زرد ملیجه 5515455
گیلکی 5515456
رنگ دشتی 5515457

(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
حسین عمومی و کیا طبسیان-آلبوم آتش عشق
نویسنده : نیلو - ساعت ۱۱:۱۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٦/٢٥
 

حسین عمومی و کیا طبسیان

نام کد آهنگ پیشواز گوش کردن
زرد ملیجه2 5516153
مست مست 5516154
چهار مضراب 5516149
حسینی 5516150
مثنوی کرد 5516151
زرد ملیجه 5516152
پیش درآمد 5516145
مثنوی شور 5516146
شرح مثنوی 5516147
آتش عشق 5516148

(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
حسین عمومی و مجید خلج-آلبوم نی هزار آوای عشق-بخش اول
نویسنده : نیلو - ساعت ۱۱:۱٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٦/٢٥
 

حسین عمومی و مجید خلج

نام کد آهنگ پیشواز گوش کردن
فیلی 5516007
ضربی دلکش 5515989
راک هندی 5515990
بیات راجه 5515991
هزار آوای عشق 5515992
رنگ 5515993

(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
حسین عمومی و مجید خلج-آلبوم نی هزار آوای عشق-بخش دوم
نویسنده : نیلو - ساعت ۱۱:۱٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٦/٢٥
 

حسین عمومی و مجید خلج

نام کد آهنگ پیشواز گوش کردن
ضربی حصار 5515984
شکسته 5515985
ضربی شکسته 5515986
حزین 5515987
دلکش 5515988
درآمد 5515980
چهار مضراب 5515981

(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
حسین عمومی و مجید خلج-آلبوم نی هزار آوای عشق-بخش سوم
نویسنده : نیلو - ساعت ۱۱:۱۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٦/٢٥
 

حسین عمومی و مجید خلج

نام کد آهنگ پیشواز گوش کردن
گشایش 5515982
حصار 5515983
طوسی 5515979
دیلمان 5516851
راز و نیاز 5516848
صبا 5516849
رنگ فرح 5516850
(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)

 
 
حسین عمومی و مجید خلج-آلبوم نی هزار آوای عشق-بخش چهارم
نویسنده : نیلو - ساعت ۱۱:۱۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٦/٢٥
 

حسین عمومی و مجید خلج

نام کد آهنگ پیشواز گوش کردن
چکاوک 5516845
باوی 5516846
لیلی و مجنون 5516847
زنگوله 5516842
ساربان 5516843
پیش درآمد 5516844
خرامان 5516838

(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
حسین عمومی و مجید خلج
نویسنده : پریسا - ساعت ۱٠:۱٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٦/٢٥
 

حسین عمومی و مجید خلج

نام کد آهنگ پیشواز گوش کردن
ضربی زابل 5516839
مویه 5516840
ضربی منصوری 5516841
پیش درآمد دشتی 5516835
سارنج 5516836
پیش درآمد دشتی2 5516837

(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
امیر صراف-آلبوم 33 قطعه برای پیانو-بخش دوم-آهنگ پیشواز ایرانسل
نویسنده : نیلو - ساعت ۱:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٦/٧
 

امیر صراف - آلبوم 33 قطعه برای پیانو - آهنگ پیشواز ایرانسل - rbtt.persianblog.ir

امیر صراف - آلبوم  33 قطعه برای پیانو 

نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن
معما 5516308  امیر صراف - آلبوم 33 قطعه برای پیانو - آهنگ پیشواز ایرانسل - rbtt.persianblog.ir
آواز 5516307  امیر صراف - آلبوم 33 قطعه برای پیانو - آهنگ پیشواز ایرانسل - rbtt.persianblog.ir
مینیاتور3 5516306  امیر صراف - آلبوم 33 قطعه برای پیانو - آهنگ پیشواز ایرانسل - rbtt.persianblog.ir
دلتنگی 5516305  امیر صراف - آلبوم 33 قطعه برای پیانو - آهنگ پیشواز ایرانسل - rbtt.persianblog.ir
باگاتل3 5516304 امیر صراف - آلبوم 33 قطعه برای پیانو - آهنگ پیشواز ایرانسل - rbtt.persianblog.ir 
مینیاتور2 5516303  امیر صراف - آلبوم 33 قطعه برای پیانو - آهنگ پیشواز ایرانسل - rbtt.persianblog.ir

 (نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
امیر صراف - آلبوم 33 قطعه برای پیانو - بخش اول
نویسنده : نیلو - ساعت ۱:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٦/٧
 

امیر صراف - آلبوم 33 قطعه برای پیانو - آهنگ پیشواز ایرانسل - rbtt.persianblog.ir

امیر صراف - آلبوم  33 قطعه برای پیانو 

نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن
باگاتل4 5516314 امیر صراف - آلبوم 33 قطعه برای پیانو - آهنگ پیشواز ایرانسل - rbtt.persianblog.ir
شادی و غم 5516313 امیر صراف - آلبوم 33 قطعه برای پیانو - آهنگ پیشواز ایرانسل - rbtt.persianblog.ir
گلایه 5516312 امیر صراف - آلبوم 33 قطعه برای پیانو - آهنگ پیشواز ایرانسل - rbtt.persianblog.ir
عاشقانه 5516311 امیر صراف - آلبوم 33 قطعه برای پیانو - آهنگ پیشواز ایرانسل - rbtt.persianblog.ir
یاد 5516310 امیر صراف - آلبوم 33 قطعه برای پیانو - آهنگ پیشواز ایرانسل - rbtt.persianblog.ir
کاپریس 5516309 امیر صراف - آلبوم 33 قطعه برای پیانو - آهنگ پیشواز ایرانسل - rbtt.persianblog.ir

 (نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
منوچهر سهیلی - آلبوم طلوع آفتاب
نویسنده : hamid bagheri - ساعت ۱۱:٢٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٤/٢۳
 

 منوچهر سهیلی - آلبوم طلوع آفتاب - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir

منوچهر سهیلی - آلبوم طلوع آفتاب

نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن
صورتگی نقاش 5516659 منوچهر سهیلی - آلبوم طلوع آفتاب - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
تک درختی 5516660 منوچهر سهیلی - آلبوم طلوع آفتاب - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
کجاوه 5516661 منوچهر سهیلی - آلبوم طلوع آفتاب - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
غروب ساحل 5516662 منوچهر سهیلی - آلبوم طلوع آفتاب - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
طلوع آفتاب 5516663 منوچهر سهیلی - آلبوم طلوع آفتاب - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
سامسارا 5516664 منوچهر سهیلی - آلبوم طلوع آفتاب - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir

(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
پیام جهانمانی و بهزاد میرزایی - آلبوم دیدار - بخش دوم
نویسنده : hamid bagheri - ساعت ۱٠:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۳/٢٥
 

پیام جهانمانی و بهزاد میرزایی - آلبوم دیدار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir

پیام جهانمانی و بهزاد میرزایی - آلبوم دیدار

نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن
سوز و گداز 5516774 پیام جهانمانی و بهزاد میرزایی - آلبوم دیدار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
زابل2 5516775 پیام جهانمانی و بهزاد میرزایی - آلبوم دیدار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
ضربی ابوعطا 5516776 پیام جهانمانی و بهزاد میرزایی - آلبوم دیدار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
درآمد2 5516777 پیام جهانمانی و بهزاد میرزایی - آلبوم دیدار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
پنج ضربی2 5516778 پیام جهانمانی و بهزاد میرزایی - آلبوم دیدار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
حجاز 5516779 پیام جهانمانی و بهزاد میرزایی - آلبوم دیدار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
گوش جان 5516780 پیام جهانمانی و بهزاد میرزایی - آلبوم دیدار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir

 (نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
پیام جهانمانی و بهزاد میرزایی - آلبوم دیدار - بخش اول
نویسنده : hamid bagheri - ساعت ۱٠:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۳/٢٥
 

پیام جهانمانی و بهزاد میرزایی - آلبوم دیدار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir

پیام جهانمانی و بهزاد میرزایی - آلبوم دیدار

نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن
درآمد 5516766 پیام جهانمانی و بهزاد میرزایی - آلبوم دیدار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
ضربی چهارگاه 5516767 پیام جهانمانی و بهزاد میرزایی - آلبوم دیدار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
حصار 5516768 پیام جهانمانی و بهزاد میرزایی - آلبوم دیدار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
ضربی حصار 5516769 پیام جهانمانی و بهزاد میرزایی - آلبوم دیدار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
شوشتری و فرود 5516770 پیام جهانمانی و بهزاد میرزایی - آلبوم دیدار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
زابل 5516771 پیام جهانمانی و بهزاد میرزایی - آلبوم دیدار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
پنج ضربی 5516772 پیام جهانمانی و بهزاد میرزایی - آلبوم دیدار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
رجز 5516773 پیام جهانمانی و بهزاد میرزایی - آلبوم دیدار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir

 (نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
فرامرز پایور و محمد اسماعیلی - دستگاه همایون - بخش اول
نویسنده : hamid bagheri - ساعت ۳:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۳/٢٢
 

فرامرز پایور و محمد اسماعیلی - دستگاه همایون

نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن
لیلی
  و مجنون
5516093 فرامرز پایور و محمد اسماعیلی - دستگاه همایون - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
ضربی خاتمه 5516065 فرامرز پایور و محمد اسماعیلی - دستگاه همایون - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
عشاق 5516062 فرامرز پایور و محمد اسماعیلی - دستگاه همایون - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
شوشتری 5516063 فرامرز پایور و محمد اسماعیلی - دستگاه همایون - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
راز و نیاز 5516064 فرامرز پایور و محمد اسماعیلی - دستگاه همایون - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
بیداد 5516060 فرامرز پایور و محمد اسماعیلی - دستگاه همایون - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
نی داوود 5516061 فرامرز پایور و محمد اسماعیلی - دستگاه همایون - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
درآمد دوم 5516057 فرامرز پایور و محمد اسماعیلی - دستگاه همایون - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir

 (نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
داریوش پیرنیاکان - تکنوازی تار - بخش چهارم
نویسنده : hamid bagheri - ساعت ٦:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۳/۱۳
 

داریوش پیرنیاکان - تکنوازی تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir

داریوش پیرنیاکان - تکنوازی تار

نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن
بداهه نوازی کرشمه 5516969 داریوش پیرنیاکان - تکنوازی تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
رنگ شکسته 5516970 داریوش پیرنیاکان - تکنوازی تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
گوشه شکسته 5516971 داریوش پیرنیاکان - تکنوازی تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
گوشه دلکش 5516972 داریوش پیرنیاکان - تکنوازی تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
چهار مضراب بریال امواج 5516973 داریوش پیرنیاکان - تکنوازی تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
دلکش2 5516974 داریوش پیرنیاکان - تکنوازی تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
ادامه گوشه عراق 5516975 داریوش پیرنیاکان - تکنوازی تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
صلح 5516976 داریوش پیرنیاکان - تکنوازی تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir

 (نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
داریوش پیرنیاکان - تکنوازی تار - بخش سوم
نویسنده : hamid bagheri - ساعت ٥:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۳/۱٢
 

داریوش پیرنیاکان - تکنوازی تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir 

داریوش پیرنیاکان - تکنوازی تار

نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن
نازکای اندوه 5516626 داریوش پیرنیاکان - تکنوازی تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
چهار مضراب 5516627 داریوش پیرنیاکان - تکنوازی تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
بداهه در جامه دران 5516628 داریوش پیرنیاکان - تکنوازی تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
خروش 5516629 داریوش پیرنیاکان - تکنوازی تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
جامه دران 5516625 داریوش پیرنیاکان - تکنوازی تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
خرامان 5516966 داریوش پیرنیاکان - تکنوازی تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
درآمد ماهور 5516967 داریوش پیرنیاکان - تکنوازی تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
چهار مضراب سحرخیز 5516968 داریوش پیرنیاکان - تکنوازی تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir

 (نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
داریوش پیرنیاکان - تکنوازی تار - بخش دوم
نویسنده : hamid bagheri - ساعت ٥:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۳/۱٢
 

داریوش پیرنیاکان - تکنوازی تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir

داریوش پیرنیاکان - تکنوازی تار

نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن
پیش درآمد شهنازی 5516635 داریوش پیرنیاکان - تکنوازی تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
درآمد 5516636 داریوش پیرنیاکان - تکنوازی تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
رقص آتش 5516637 داریوش پیرنیاکان - تکنوازی تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
قرائی و عراق 5516630 داریوش پیرنیاکان - تکنوازی تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
تندر 5516631 داریوش پیرنیاکان - تکنوازی تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
آواز عراق 5516632 داریوش پیرنیاکان - تکنوازی تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
شورانگیز 5516633 داریوش پیرنیاکان - تکنوازی تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
افشاری 5516634 داریوش پیرنیاکان - تکنوازی تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir

 (نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
داریوش پیرنیاکان - تکنوازی تار - بخش اول
نویسنده : hamid bagheri - ساعت ٥:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٢/٢٩
 

داریوش پیرنیاکان - تکنوازی تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir

داریوش پیرنیاکان - تکنوازی تار

نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن
شکوه 5516642 داریوش پیرنیاکان - تکنوازی تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
مخالف2 5516643 داریوش پیرنیاکان - تکنوازی تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
منصوری 5516644 داریوش پیرنیاکان - تکنوازی تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
برگریزان 5516645 داریوش پیرنیاکان - تکنوازی تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
درآمد2 5516638 داریوش پیرنیاکان - تکنوازی تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
گوشه کرشمه 5516639 داریوش پیرنیاکان - تکنوازی تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
حصار و فرود 5516640 داریوش پیرنیاکان - تکنوازی تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
مخالف 5516641 داریوش پیرنیاکان - تکنوازی تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir

 (نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
حسین حمیدی - آلبوم بالابان
نویسنده : hamid bagheri - ساعت ۱٠:٤٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٦/۱٠
 

 

حسین حمیدی - آلبوم بالابان

خواننده نام آلبوم کد آهنگ پیشواز گوش کردن
حسین حمیدی ایریلیق بالابان 5512682
حسین حمیدی مقام سه گاه اذری بالابان 5512683
حسین حمیدی با من بیا بالابان 5512684
حسین حمیدی با من بیا2 بالابان 5512685
حسین حمیدی تصنیف شور بالابان 5512679
حسین حمیدی پیش درامد بیات شیرازی بالابان 5512680
حسین حمیدی مقام بیات شیرازی بالابان 5512681
حسین حمیدی رقص کردی بالابان 5512676
حسین حمیدی پیش درامد شور اذری بالابان 5512677
حسین حمیدی مقام شور اذری بالابان 5512678
حسین حمیدی آسمان بالابان 5512671
حسین حمیدی رقص بالابان 5512672
حسین حمیدی بگذار بلبل ناله کند بالابان 5512673
حسین حمیدی مقام شوشتری ارمنی بالابان 5512674
حسین حمیدی مقام شور کردی بالابان 5512675
حسین حمیدی یک صدای زیبا می شنوم بالابان 5512666
حسین حمیدی راه من بالابان 5512667
حسین حمیدی چه کسی صبح میخواند بالابان 5512668
حسین حمیدی مقام شور ارمنی بالابان 5512669
حسین حمیدی مادرم ساحل ارس بالابان 5512670

 
 
حسین علیزاده
نویسنده : hamid bagheri - ساعت ۱٢:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٢٦
 
اثری از
نام آلبوم کد آهنگ پیشواز گوش کردن
حسین علیزاده سلام صبحگاهی 5512718
حسین علیزاده تکنوازی کمانچه صبحگاهی 5512719
حسین علیزاده چهار مضراب صبحگاهی 5512720
حسین علیزاده تکنوازی تار صبحگاهی 5512721

 


 
 
بدون کلام
نویسنده : hamid bagheri - ساعت ٦:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٢۱
 
اثری از نام آهنگ آلبوم کد آهنگ پیشواز گوش کردن
احتشامی و بنایی باغ عشق راز باغ 551808
احتشامی و بنایی بهارانه راز باغ 551809
احتشامی و بنایی راز باغ راز باغ 551810
احتشامی و بنایی پیانو شورانگیز راز باغ 551811
پایور ، تهرانی، اسماعیلی چکاوک چهار مضرابهای استاد 551812
پایور، اسماعیلی پژواک چهار مضرابهای استاد 551813
پایور، اسماعیلی ماهور چهار مضرابهای استاد 551814
پایور، اسماعیلی عشاق چهار مضرابهای استاد 551815
آذر مینا ، بنایی لیلی و مجنون رنگ های هفت دستگاه 551816
آذر مینا ، بنایی راز و نیاز رنگ های هفت دستگاه 551817
داود آزاد، محمد اخوان دلکش مکتب تار تبریز 551818
ارشد طهماسبی، داریوش زرگری قهر و آشتی آثار درویش خان 551819
ارشد طهماسبی، داریوش زرگری صبا آثار درویش خان 551820
ارشد طهماسبی، داریوش زرگری پریزاد آثار درویش خان 551821
ارشد طهماسبی، داریوش زرگری بیداد آثار درویش خان 551822
حسین علیزاده نوروز نی نوا 551871
سعید فرج پوری کمانچه شور عشق تکنوازی کمانچه 551923
سعید کامجو کمانچه عشق تالون 551924
سعید کامجو کمانچه مستی تالون 551925
سعید کامجو کمانچه شور تالون 551926
حسین عمومی نی هستی   551928
حسین عمومی نی زندگی   551929
حسین عمومی نی چکاوک   551930
حسین عمومی نی نسیم   551932
ماهور ابوعطا نوای عاشقان   551938
ماهور ابوعطا رنگ رنگ   551939
ماهور ابوعطا رنگانه   551940
ماهور ابو عطا سرای عاشقی   551941
ماهور ابوعطا سوز عاشقی   551942
ماهور دشتی عاشقان   551943
ماهور دشتی آواز دلکش   551944
ماهور دشتی دشتستان   551945
ماهور دشتی یاد معشوق   551946
ماهور دشتی یاد یار   551947
ماهور آغاز و سرآغاز لیلی و مجنون 5511160
ماهور سماع مجنون لیلی و مجنون 5511161
ماهور مجنون لیلی و مجنون 5511162
ماهور نیایش لیلی لیلی و مجنون 5511163