# آهنگ_پیشواز_محلی

قلیچ انوری - آلبوم رقص و شادیانه های ترکمن - بخش سوم

  قلیچ انوری - آلبوم رقص و شادیانه های ترکمن   نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن گل خانم 5515926   کورآغلو 5515927 گورسن گلن 5515928 بوجنت دور 5515929 (نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 24 بازدید

کاکاخان حسنی - آلبوم رقص های بختیاری - بخش چهارم

کاکاخان حسنی - آلبوم رقص های بختیاری   نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن عرب بازی 5512638   کچ کلاه شیرازی عزیزم 5512639 دستمال بازی 5512640 بندری 5512641 گاگیری 5512642 شیونی 5512643 (نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 26 بازدید

پایور و تهرانی-آلبوم زرد ملیجه

فرامرز پایور و حسین تهرانی نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن چهار مضراب درآمد 5516610   عشاق 5516609   مثنوی افشار 5516584   قرایی 5516579   چهار مضراب قرایی 5516580   عراق 5516581   رهاوی 5516582   شاه ختایی 5516583   (نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 27 بازدید

پایور و تهرانی-آلبوم زرد ملیجه

فرامرز پایور و حسین تهرانی   نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن درآمد دوم 5516576   گوشه جامه دران 5516577   حزین 5516578   سارنج 5516573   ضربی مقدمه 5516574   درآمد اول 5516575   نغمه عشاق 5516570   دشتستانی 5516571     (نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 22 بازدید

پایور و تهرانی-آلبوم زرد ملیجه

فرامرز پایور و حسین تهرانی   نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن غم انگیز 5516572   کرشمه 5516567   چهار مضراب دشتی 5516568   چهار مضراب عشاق 5516569   درآمد دشتی 5516566   زرد ملیجه 5516565   افشاری 5516718   شور 5516723   شور2 5516724   (نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 26 بازدید

اولیاقلی یگانه - موسیقی شمال خراسان-دوتار - بخش دوم

اولیاقلی یگانه - موسیقی شمال خراسان-دوتار نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن قزل گول 5516758 به قیامت 5516759 غولاق 5516760 زارنجی 5516761 یا ذوالجلال 5516762 کبوتر و باز 5516763 ایگید بگلر 5516764 چکی 5516765  (نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 57 بازدید

شیرمحمد اسپندار - موسیقی بلوچستان - بخش دوم

  شیرمحمد اسپندار - موسیقی بلوچستان نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن قلندر 5516745 ساز بادی2 5516746 سوت براهویی 5516747 کلمپور 5516748 ساز بادی3 5516749 غزل 5516750 لیکو دلگانی2 5516751  (نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 43 بازدید

شیرمحمد اسپندار - موسیقی بلوچستان - بخش اول

  شیرمحمد اسپندار - موسیقی بلوچستان نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن لیکو دلگانی 5516738   ذوالجلال 5516739 ساز بادی 5516740 مست قلندر 5516741 ذهیروک جبل 5516742 مست قلندر بی کلام 5516743 سوت 5516744  (نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 46 بازدید